Podziel się:

Kontakt:

Adres redakcji
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
wadoviana.eu
Osoba do kontaktu
Marcin Witkowski, sekretarz redakcji
Ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
wadoviana@wck.wadowice.pl
33 873 81 00; 730  725 036

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Andrzej Kotowiecki

Independent researcher

Abstract

History of the Housing Cooperative in Wadowice

Key words:

Cooperative, Housing Coopertive, Wadowice

 Pages:

153 – 170

Bibliography:

Cieślewska J., Wąsowski A., Prezenty od „Cioci Unry”, t. 1: 1944-1945, Warszawa 2009, s. 87.
Kotowiecki A., Spółdzielnia „Społem” PSS Wadowice – zarys historii, „Wadoviana. Przegląd historyczno-
-kulturalny”, 2020, nr 23.
Krajowa Rada Spółdzielcza – Historia, https://krs.org.pl/spoldzielczosc/historia [dostęp: 8 IX 2021].
Kronika Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach za lata 1958 do 1990.
Kulbacka E., Czterdziestolecie Ogniska TKKF „Leskowiec” w Wadowicach 1966-2006, s. 28.
Kulbacka H., Nowakowski A., Trzydziestolecie Ogniska TKKF „Leskowiec” w Wadowicach 1966-1996,
Wadowice 1997, s. 56.
Najstarsze Polskie Spółdzielnie – wczoraj i dziś, Portal Polskiej Spółdzielczości, http://xn--spdzielczo-
-hbb2w40agl.pl/najstarsze-polskie-spoldzielnie-wczoraj-i-dzis/ [dostęp: 8 IX 2021]
Ognisko TKKF Leskowiec – Wadowice, https://www.facebook.com/Ognisko-TKKF-Leskowiec-Wadowice-1055127221285482 [dostęp: 19 IX 2021].
Raport o stanie gminy Wadowice, https://wadowice.pl/assets/pdf_file/0024/162357/RAPORT-O-STANIE-
-GMINY-WADOWICE-ZA-2018.pdf [dostęp: 17 IX 2021].
Rys historyczny ogniska TKKF „Leskowiec” w Wadowicach 1966-2016, http://www.tkkf-wadowice.pl/wp-
-content/uploads/2016/11/Rys-historyczny-ogniska-1966-2016.pdf [dostęp: 16 IX 2021].
Stankiewicz A., Spółdzielczość w Polsce – czym się charakteryzuje i czy się opłaca?, https://wspieramrozwoj.
pl/artykul/97/spoldzielczosc-w-Polsce [dostęp: 8 IX 2021].
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach, file:///C:/Users/Win7/Downloads/Statut%202018r.%20
%20(1).pdf [dostęp: 8 IX 2021].
Strona internetowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach, http://smwadowice.pl/About [dostęp: 8 IX 2021].
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej, http://www.tmzwadowice.pl/ [dostęp: 1 IX 2021].