Ksiądz Prałat Zdzisław Kałwa (1931 – 2021)

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Andrzej Nowakowski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

University of Applied Sciences in Tarnow

ORCID: click here

Abstract

Prelate Zdzisław Kałwa (1931 – 2021)

Memory of the prelate Zdzisław Kałwa. He was born on December 20, 1931 in the village of Szpitary (Brzesko parish). He had four siblings. He studied at St. Jacek gymnasyum in Kraków, and then at the Major Theological Seminary of the Archdiocese Kraków. He was ordained a priest in 1955. He worked in parishes in Jeleśnia, Bielsko-Biała Leszczyny and in Kraków-Kosocice. After a serious car accident, he was moved (at his own request) to Wadowice.między He was, inter alia, a teacher of religion, the guardian of altar boys and the chaplain of the Catholic Intelligentsia Club (Klub Inteligencji Katolickiej) in Wadowice. He died on January 21, 2021. He is buried in the municipal cemetery.

Key words:

Zdzisław Kałwa, memories, parish in Wadowice

 Pages:

147 – 152

Bibliography:

Nowakowski A., Działalność rekreacyjno-turystyczna Kościoła rzymskokatolickiego
w Polsce w latach 1952-1989. Zarys problematyki, w: Szkice z dziejów turystyki w Polsce (1887-2007), red.
S. Zaborniak, P. Król, Rzeszów 2008.
Nowakowski A., Ustawa z dnia 5 lipca 1990 roku – Prawo o zgromadzeniach
z komentarzem, Wadowice 2007.
Nowakowski A., Wadowice w latach 1945-1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta, Rzeszów 2018.

Relacje Andrzeja Nowakowskiego i jego rówieśników z klasy maturalnej wadowickiego liceum (rocznik 1969).

www.wadowice.pl/odszedl-ks-zdzislaw-kalwa/
www.wadowice24.pl/nowe/wydarzenia/15279-wadowice-pozegnaly-w-ostatniej-drodze-ksiedzazdzislawa-kalwe-html

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice