Podziel się:

Kontakt:

Adres redakcji
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
wadoviana.eu
Osoba do kontaktu
Marcin Witkowski, sekretarz redakcji
Ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
wadoviana@wck.wadowice.pl
33 873 81 00; 730  725 036

O tym, skąd się w mieście tkaczy wzięli metalowcy, i o tym, co z tego wynikło. Geneza powstania przemysłu maszynowego w Andrychowie

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Andrzej Fryś

Towarzystwo Miłośników Andrychowa

independent researcher

Abstract

About where metalworkers came from in the town of weavers and what came out of it. The genesis of the machine industry in Andrychów

The article describes the factories in Andrychów that produced during the German Nazi occupation for the needs of the Wehrmacht. It is reported how forced laborers obtained qualifications in the German arms industry in the occupations of a turner, milling machine operator or grinder, unknown in Andrychów. It presents the setting up and subsequent development of the machinery industry in the city after the war. Attention is paid to the training of professional workers, technicians and even engineers, which took place at the Andoria Diesel Engine Factory.

Key words:

The German arms industry, Polish forced laborers, setting up factories in the machine-building industry, vocational training

Pages:

7 – 16

Bibliography:

Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Bielsku-Białej

Davies N., Europa walczy 1939-1945, Kraków 2008.

Fryś A., Mało znane fakty z okresu II Wojny Światowej. Pompy produkowane w Andrychowie były stosowane w śmiercionośnych myśliwcach Luftwaffe, „Karta Groni”, 2004, nr XXIII.

Fryś A., Oddział „R” w zakładach Czeczowiczki, „Nowiny Andrychowskie”, 2017, nr 5.

Fryś A., Z Józefem Zarembą o początkach andrychowskich szkół zawodowych, „Nowiny Andrychowskie”, 2021, nr 9.

Fryś A., Putek T., Relacja Alfreda Webera o gaszeniu fabryki „Bracia Czeczowiczka”, podpalonej przez hitlerowców w styczniu 1945, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2015, nr 18.

Fryś A., Pytel-Skrzypiec M., Putek T., Rusin D., Kto był kim w Andrychowie, Andrychów 2017.

Keller Ch., Scheuren E., Eine „underground Nazi factory”. Der Ofenkaulberg im Zweiten Weltkrieg, w: Zeugen der Landschaftsgeschits im Siebengebirge, Teil 2: Ofenkaulberg, Hrsg. G. Fanton, Ch. Lamberty, Petersberg 2020.

 Kulczykowski M., Dwa wieki miasta Andrychowa (1767-1967), Andrychów 1967.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 1945-1995, red. E. Nachlik, Kraków 1995.

Spoerer M., Praca przymusowa pod znakiem swastyki, Gdańsk 2015.

Wiktor A., Jeszcze o historii ZST , „Nowiny Andrychowskie”, 1997, nr 11.

Wilgusiewicz W., Energetycy Lwowiacy na Śląsku, Katowice 1998.

Wspomnienia andrychowskie Romana Karatnickiego część I, „Nowiny Andrychowskie”, 2021, nr 3.

Wspomnienia andrychowskie Romana Karatnickiego część V, „Nowiny Andrychowskie” 2021, nr 7.

Zembroń J., Andrychowska Fabryka Maszyn S.A. Nasze półwiecze 1946-1996, Andrychów 1996.

Zembroń J., Raptularz andrychowski 2002, Andrychów 2002.

Netografia

https://sjp/tras [dostęp:  1 XII 2021]