„Tu wszystko się zaczęło…”. Międzywojenne Wadowice utrwalone w albumowej biografii Adama Bujaka i Michała Rożka „Wojtyła” (spojrzenie lingwokulturologa)

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Katarzyna Węgorowska

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Filologii Polskiej Pracownia Języka i Kultury Ludowej

University of Zielona Góra 

ORCID: click here

e-mail: k.wegorowska@ifp.uz.zgora.pl

Abstract

„It all began here…”. The interwar Wadowice preserved in biographical album „Wojtyła” by Adam Bujak and Michał Rożek (a linguocultorologist’s perspective)

The article is a part of cycle of publications exploring the heritage of Karol Wojtyła – pope John Paul II. This time the author attempts at a linguistic and culturological reconstruction of the interwar Wadowice verbalized in the study of art historian Michał Rożek and photographer Adam Bujak.

Old names of places, characters and various architectonic objects premitted to recreate the atmosphere of the town in which the next successor of Saint Paul was growing up.

Key words:

Wadowice, names, verbalization, album

 Pages:

131 – 142

Bibliography:

Bujak A., Rożek M., Wojtyła, Wrocław 1997.

Gajda S., Język – językoznawstwo – polonistyka, w: Polonistyka w przebudowie, t. 1: Literatura – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, red. M. Czermińska, Kraków 2005, s. 28-39.

Ilustrowany słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2004.

Inny słownik języka polskiego, t. 1-2, red. M. Bańko, Warszawa 2000.

Rospond S., Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk– Łódź 1984.

Rymut K., Nazwiska Polaków, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.

Rymut K., Nazwy miast Polski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987.

Słownik języka polskiego, t. 1-11, red. W. Doroszewski, Warszawa 1985-1969.

Słownik języka polskiego, t. 1-3, red. M. Szymczak, Warszawa 1988-1989.

Węgorowska K., „A po maturze chodziliśmy na kremówki…”. Językowo-kulinarne refleksje o ulubionych potrawach Jana Pawła II zwerbalizowanych w „Sekretach kuchni Watykanu” Evy Celady, w: Polszczyzna w różnych jej aspektach od czasów najdawniejszych po współczesność, red. A.S. Dyszak, A. Paluszak-Bronka, K. Kołatka, Bydgoszcz, [w druku].

Węgorowska K., Filologiczne refleksje nad spuścizną Ludźmierza oraz góralska gawędą / gadką o Janie Pawle II i Gaździnie Góralskiej, w: Karol Wojtyła. Jan Paweł II. Słowa prawdy i życia. Szkice lingwistyczne, red. K. Ożóg, B. Taras, Rzeszów 2010, s. 65-77.

Węgorowska K., Jan Paweł II a Czarna Madonna z Jasnej Góry. Refleksje lingwistyczno-kulturologiczne, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 2019, nr 27, 1, s. 235-252.

Węgorowska K., Językowe świadectwa kultury i obyczajowości Kresów Północno-Wschodnich utrwalone we wspomnieniach ich byłych mieszkańców, Zielona Góra 2004.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice