Założył świecki instytut życia konsekrowanego. Śp. O. Cherubin Pikoń, Karmelita Bosy z Andrychowa – w stulecie urodzin

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

o. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Watykan

Congregatio de Causis Sanctorum, Watykan

ORCID: click here

Abstract

He founded an Institut of Consecrated Life (Świecki Instytut Życia Konsekrowanego). Sainted Father Cherubin Pikoń, a Carmelite Discalted from Andrychów – 100 years after his birth.

Key words:

Cherubin Pikoń, an Institut of Consecrated Life, The Carmelite Discalced

 Pages:

171 – 178

Bibliography:

Bibliografia
Aróstegui Gamboa A., List kondolencyjny po śmierci o. Cherubina Pikonia, „Życie Karmelu”, 2004, nr 65, s. 11-12.
Bandura A., Nie zrezygnował z walki o dusze, „Niedziela Małopolska”, 2020, nr 47, s. VI.
Cwolek K., Karmel bez klauzury, „Gość Niedzielny”, 2011, nr 42.
Czerna – 11 grudnia 2003 – pogrzeb o. Cherubina Pikonia. Homilia o. Szczepana T. Praśkiewicza, prowincjała, „Życie Karmelu”, 2004, nr 65, s. 58-64.
Furmanik K., O. Józef od MB z Góry Karmel (Jan Prus), w: Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych
prowincji polskiej ducha świętego od roku 1881 do 1998, red. B. J. Wanat, Kraków 1998, s. 162-166.
Furmanik K., O. Tomasz Akwinas od Najsłodszego Serca Maryi (Józef Pikoń), w: Księga zmarłych ojców i braci
karmelitów bosych prowincji polskiej ducha świętego od roku 1881 do 1998, red. B. J. Wanat, Kraków 1998,
s. 139-142.
Gil Cz., Czterysta lat Karmelitów bosych w Polsce (1605-2005), w: Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga
jubileuszowa, red. Cz. Gil, Kraków 2005, s. 46.
Istituto secolare „Elianum”, w: Conspectus Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, Roma 2013, s. 365-366.
Istituto secolare „Notre Dame de Vie”, w: Conspectus Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, Roma 2013, s. 364.
Jaworski M., List kondolencyjny po śmierci o. Cherubina Pikonia, w: Życie Karmelu, Kraków, nr 65/2004, s. 6-7.
Lis J., Ojciec Cherubin Pikoń: człowiek wielkiej sprawy Bożej, Rzeszów 2014.
Mianowanie notariusza „ad hoc” i zachęta do składania świadectw dotyczących o. Cherubina Pikonia OCD
(1921-2003), „Życie Karmelu”, 2018, nr 154, s. 2.
Pikoń Ch., Drogi Krzyżowe, Kraków 2008.
Pikoń Ch., Zachęty do świętości, Kraków 2010.
Pius XII, Constititio apostolica „Provida Mater Ecclesia”, „Acta Apostolicae Sedis”, 1947, nr 39, s. 114-124.
Pius XII, Motu proprio „Primo feliciter”, „Acta Apostolicae Sedis”, 1948, nr 40, s. 282-286.
Pogrzeb o. Cherubina Pikonia, „Nasz Dziennik”, 13-14 XII 2003, s. 4.
Praśkiewicz Sz.T., Bł. Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus Grialou, „Na Karmel”, 2016, nr 12, s. 4.
Praśkiewicz Sz.T., Minęło 15 lat od śmierci śp. o. Cherubina Pikonia (2003-2019), „Z Karmelu na ołtarze”,
2019, nr 14, s. 21-22.
Praśkiewicz Sz.T., Rocznica. Apostoł świeckich, „Nasz Dziennik”, 29 VII 2021, s. 7.
Praśkiewicz Sz.T., Setne urodziny o. Cherubina Pikonia OCD, założyciela „Elianum”, „Biuletyn Tygodniowy
C[entrum] I[informacji] Z[akonów]”, 2021, nr 31, s. 5-6; „Karmel-Info”, 2021, nr 132, s. 11-12.
Prośba o świadectwa do procesu beatyfikacyjnego dot. o. Cherubina Pikonia OCD, „Biuletyn Tygodniowy
CIZ”, 2018, nr 39, s. 7.
Stankiewicz M., List kondolencyjny po śmierci o. Cherubina Pikonia, „Życie Karmelu”, 2004, nr 65, s. 22-23.
Wanat B.J., O. Cherubin od Najśw. Maryi Panny (Stanisław Pikoń, 1921-2003), „Życie Karmelu”, 2004, nr 6,
s. 107-119.
Wianowski L., Teologia i duchowość rad ewangelicznych w ujęciu O. Cherubina Pikonia OCD, „Itinera Spiritualia”, 2015, nr 8, s. 129-162.
Zachęta do składania świadectw o ojcu Cherubinie, „Karmel-Info”, 2018, nr 98, s. 17; „Na Karmel”, 2018,
nr 10, s. 16.

http://carmelitassantos.blogspot.com/2018/07/querubin-de-la-santisima-virgen-maria.html [dostęp: 14
VIII 2021].
http://itinerarium.pl/2016/12/03/cherubin-pelen-boga/ [dostęp: 14 VIII 2021]. https://kosciol.wiara.pl/
doc/1004125.Karmel-bez-klauzury/2 [dostęp: 14 VIII 2021].
http://newsaints.faithweb.com/year/Under_Consideration.htm [dostęp: 14 VIII 2021].
http://www.elianum.pl/index.php?go=aktualnosci&page=1 [dostęp: 14 VIII 2021].
http://www.elianum.pl/index.php?go=historia&content=zalozyciel [dostęp: 14 VIII 2021].

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice