Założył świecki instytut życia konsekrowanego. Śp. O. Cherubin Pikoń, Karmelita Bosy z Andrychowa – w stulecie urodzin

Pobierz w PDF download a PDF file Author: o. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Watykan Congregatio de Causis Sanctorum, Watykan ORCID: click here Abstract He founded an Institut of Consecrated Life (Świecki Instytut Życia Konsekrowanego). Sainted Father Cherubin Pikoń, a Carmelite Discalted from Andrychów – 100 years after his birth. Key words: Cherubin Pikoń, an Institut of Consecrated … Czytaj dalej

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Andrzej Kotowiecki Independent researcher Abstract History of the Housing Cooperative in Wadowice Key words: Cooperative, Housing Coopertive, Wadowice  Pages: 153 – 170 Bibliography: Cieślewska J., Wąsowski A., Prezenty od „Cioci Unry”, t. 1: 1944-1945, Warszawa 2009, s. 87.Kotowiecki A., Spółdzielnia „Społem” PSS Wadowice – zarys historii, „Wadoviana. Przegląd historyczno–kulturalny”, 2020, nr 23.Krajowa Rada … Czytaj dalej

Ksiądz Prałat Zdzisław Kałwa (1931 – 2021)

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Andrzej Nowakowski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie University of Applied Sciences in Tarnow ORCID: click here Abstract Prelate Zdzisław Kałwa (1931 – 2021) Memory of the prelate Zdzisław Kałwa. He was born on December 20, 1931 in the village of Szpitary (Brzesko parish). He had four siblings. He studied at St. Jacek gymnasyum in Kraków, and then … Czytaj dalej

„Tu wszystko się zaczęło…”. Międzywojenne Wadowice utrwalone w albumowej biografii Adama Bujaka i Michała Rożka „Wojtyła” (spojrzenie lingwokulturologa)

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Katarzyna Węgorowska Uniwersytet Zielonogórski Instytut Filologii Polskiej Pracownia Języka i Kultury Ludowej University of Zielona Góra  ORCID: click here e-mail: k.wegorowska@ifp.uz.zgora.pl Abstract „It all began here…”. The interwar Wadowice preserved in biographical album „Wojtyła” by Adam Bujak and Michał Rożek (a linguocultorologist’s perspective) The article is a part of cycle of publications exploring the … Czytaj dalej

Proboszczowie zebrzydowiccy w XVII i XVIII w.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: s. Elżbieta Elena Wróbel CSFN Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego The Pontifical University of John Paul II in Krakow ORCID: click here Abstract Zebrzydowice parish priests in the 17th and 18th century St. Michael Archangel’s parish (formerly St. Martin’s parish) in Zebrzydowice, near Kalwaria Zebrzydowska, was established in the Middle … Czytaj dalej

O tym, skąd się w mieście tkaczy wzięli metalowcy, i o tym, co z tego wynikło. Geneza powstania przemysłu maszynowego w Andrychowie

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Andrzej Fryś Towarzystwo Miłośników Andrychowa independent researcher Abstract About where metalworkers came from in the town of weavers and what came out of it. The genesis of the machine industry in Andrychów The article describes the factories in Andrychów that produced during the German Nazi occupation for the needs of the Wehrmacht. It … Czytaj dalej

Pierwsza informacja o odkryciu średniowiecznego zamku w Zatorze

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Krzysztof Tunia Polska Akademia Nauk Instytut Archeologii i Etnologii Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie Polish Academy of Sciences The Institute for History of Material Culture Centre for Archaeology of Hills and Uplands ORCID: click here e-mail: ktunia@gmail.com Abstract The first information about the discovery of a medieval castle in Zator  A report from … Czytaj dalej

Śmierć kapitana Cezarego Hallera

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Daniel  Korbel Uniwersytet Śląski University of Silesia in Katowice ORCID: click here Abstract The death of capt. Cezary Halller The Czechoslovak-Polish War, which lasted 8 days (January 23-30, 1919), is still unknown to the majority of the public. Capt. Cezary Haller, younger brother of General Jozef Haller, remains one of the … Czytaj dalej

Takie były początki. Grupa operacyjna Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na powiat Wadowice i losy jej funkcjonariuszy (część pierwsza – kim byli)

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Michał Siwiec-Cielebon independent researcher Abstract These were the beginnings. The Ministry of Public Security’s Operation Group for the Wadowice district and the fate of its officers (part one – who they were) Despite the fact that 30 years have passed since the collapse of communist power in Poland, no one has … Czytaj dalej

Obóz Związku Strzeleckiego im. Zygmunta Lewakowskiego w Zakrzowie (1929-1939)

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Mirosław Aleksander Płonka Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Historii i Archiwistyki Pedagogical University of Krakow Institute of History and Archival Studies ORCID: click here e-mail: miroslaw.plonka@up.krakow.pl Abstract The camp of the Związek Strzelecki (Riflemen’s Association) named Zygmunt Lewakowski in Zakrzów (1929-1939) In 1929, in the Beskid village of Zakrzów (now the commune of … Czytaj dalej