Publikacje za 2021

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Marcin Witkowski

Muzeum Miejskie w Wadowicach

Town Museum in Wadowice

ORCIDclick here

e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl

Abstract

Publications for 2021

List of publications on Wadowice and the surrounding area, which appeared in 2021.

Key words:

bibliography, publications

Pages:

290 – 294

Bibliography:

Antos J. SJ, Parafia Paszkówka. Materiały do historii parafii i wspomnienia, przygot. do druku W. Królikowski SJ, Kraków 2021

Graff T., Epidemie w dziejach Wadowic w okresie przedrozbiorowym – studium przypadku miasta małopolskiego, „Studia Historica Gedanensia”, t. XII, 2021, s. 192-209

Historia Kalwarii Zebrzydowskiej w obrazach oczami Kazimierza Wiśniaka widziana i Jego ręką narysowana. Wydanie II poszerzone, red. i wybór tekstów A. Bucki, Kalwaria Zebrzydowska 2021

Kołpak P., Czaniec. Dzieje wsi i parafii spisane w setną rocznicę rozpoczęcia budowy kościoła św. Bartłomieja, Kraków 2021

Nowakowski A., Rejman A., Prawno-organizacyjne podstawy działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce. Od 1867 r. do czasów współczesnych, Rzeszów 2021

Obywatel świata. Patron Kalwarii Zebrzydowskiej. Wydanie drugie opracowane w pierwszą rocznicę wyboru Jana Pawła II na Patrona Kalwarii Zebrzydowskiej, oprac. P. Bielecki, red. K. Bielecki, Kraków 2021

Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie 1921-2021. Stulecie społecznej służby, red. D. Fryc-Piętak, Ryczów 2021

Płonka K., Powrót, przygot. do druku M. Biel-Pająkowa, Wyd. Maria Biel-Pająkowa i Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2021

Sak J., Jeśli zechcę, Warszawa 2021

Witkowski K., Witkowski M., Historyczne wykorzystanie potencjału doliny Skawy, „Energetyka Wodna”, ,nr 1/2021 (37), s. 40-42

 Władysław Wichman, Związek Strzelecki na zatorszczyźnie (1913-1914), wprowadzenie, oprac. nauk., red. K. Meus, Kraków–Zator 2021

 Z dziejów parafii Witanowice, red. R. Góralczyk, S. Putek, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Lgota, Lgota 2021

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice