Publikacje za 2001

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Marcin Witkowski

Muzeum Miejskie w Wadowicach

Town Museum in Wadowice

ORCIDclick here

e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl

Abstract

Publications for 2001

List of publications on Wadowice and the surrounding area, which appeared in 2001.

Key words:

bibliography, publications

Pages:

281 – 289

Bibliography:

Dzieje i rozwój Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Andrychowie 1791-2001, kol. red. J Stawarz et al., Andrychów 2001

Gruszczyńska D., W Wadowicach wszystko się zaczęło…, Ząbki 2001

Historia szkoły w Wieprzu. 110 rocznica działalności szkoły w Wieprzu, oprac. I. Cinal, S. Pustuła, nakł. własny, Wieprz 2001

Kalwaria Zebrzydowska. Sanktuarium Pasyjno-Maryjne. Informator, Wrocław 2001

Karol Pustelnik, oprac. tekstu K. Sowińska, Muzeum Miejskie w Wadowicach, tom XVII Biblioteki Zbiorów Historycznych im. Marcina Wadowity, Wadowice 2001

Knaflewska J., Jan Paweł II, Poznań 2001

Korkuć M., Ptak A., Żołnierze porucznika Wądolnego. Z dziejów niepodległościowego podziemia na ziemi wadowickiej 1945-1947, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Instytut Pamięci Narodowej, Kraków 2001

Kowalczyk T., Wiktor S., Wspomnienia wojenne z okolic Wadowic z lat 1939-1945, Tomice 2001

Kozieł D. CSFN, Początki Nazaretanek na ziemiach polskich, Kraków 2001

Kubal G., Andrychów. Miasto, gmina i okolice, Krosno 2001

Machniak J., Abp Józef Bilczewski. Pasterz kościoła lwowskiego, Kraków 2001

Marcin Wadowita (1567-1641) In Universitate Collegii Maioris Professor 7 grudnia 2000 – 27 stycznia 2001, Muzeum Miejskie w Wadowicach, tom XV Biblioteki Zbiorów Historycznych im. Marcina Wadowity, Wadowice 2001

Nowak A., Jan Paweł II. Ilustrowana biografia, Kraków 2001

Nowakowski A., Zarys dziejów kolei w regionie nadwiślańskim Spytkowice – Brzeźnica (1884-2000). Przyczynek do dziejów powiatu wadowickiego, Wadowice 2001

Obrazy sacrum w sztuce. Wystawa zorganizowana w ramach Konfrontacji Artystycznych „Sacrum w sztuce”, Muzeum Miejskie w Wadowicach, tom XVIII Biblioteki Zbiorów Historycznych im. Marcina Wadowity, Wadowice 2001

Ormanty A., Dzieje samorządu miejskiego miast powiatu wadowickiego 1918-1939, Kalwaria Zebrzydowska 2001

Ormanty A., Dzieje samorządu miejskiego miast powiatu wadowickiego 1945-1951, Kalwaria Zebrzydowska 2001

Praśkiewicz Sz.T. OCD, W cieniu Ostrej Bramy. Życie świętego Rafała Kalinowskiego, przekład J. Praśkiewicz, Przemyśl 2001

Siwiec-Cielebon M., Dzieciństwo i młodość z przyszłym Papieżem, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2002, nr 7, s. 107.

Stysło, Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kętach w latach 1901-1939, w: Szkice z dziejów wadowickiego i beskidzkiego „Sokoła”, red. A. Nowakowski, Wadowice 2001

Szkice z dziejów wadowickiego i beskidzkiego „Sokoła”. In memoriam Doctoris Bronisław Czapik, red. A. Nowakowski, Wadowice 2001

Wiecheć A., Dzieje gniazd sokolich w obecnym powiecie suskim, Wadowice 2001

Z dziejów kultury fizycznej w Polsce Południowej. In honorem Kazimierz Toporowicz w 70-lecie urodzin, red. A. Nowakowski, „Grafikon”, Wadowice 2001

Zagórska A., Imprezy sportowe Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wadowicach w latach 1990-2000. Na dziesięciolecie odrodzonego gniazda sokolego w Wadowicach, Wadowice 2001

Zinkow J., Wadowice i okolice. Monograficzny przewodnik turystyczny i krajoznawczy po zachodniej części Pogórza Wielickiego oraz po wschodnich częściach Pogórza Śląskiego, Kotliny Oświęcimskiej i Beskidu Małego, Wadowice 2001

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice