W dużych miastach bibuła w zakładach pracy jest chlebem powszednim. U nas może być podobnie – wadowicki „Solidarny” w latach 1984-1990

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Adam Gliksman

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Abstract

In large cities, clandestine journals in workplaces is a daily bread. It may be similar with us – the „Solidarny” of Wadowice in the years 1984-1990

In the years 1984-1990, in Andrychów, Kęty and Wadowice, an independent periodical „Solidarny” was published by activists of the banned NSZZ „Solidarność”. The magazine was created by Wiesław Pyzio from Andrychów. From 1985 till 1990 the magazine was illegally printed in Wadowice and distributed locally thanks to a network of distributors. In the years 1984-1990, 25 issues of the magazine were published. The journal discussed topics related to the political and economic situation in Poland, political repressions, stigmatized abuses of power, and revealed cases of mismanagement and nepotism. „Solidarny” became an important tool in breaking the information monopoly of the communist party.

Key words:

Solidarnosc, Solidarny, Wadowice, oposition, clandestine journals

Pages

30 – 65

Bibliography:

Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990, BN, red. S. Skwirowska, Warszawa 2001.

Gajczak J., Historia turystyki w Beskidzie Małym, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2000, nr 5, s. 28-42.

Gliksman A., Leksykon Ludzi Małopolskiej „Solidarności”, t. 1, Kraków 2012.

Gliksman A., Leksykon Ludzi Małopolskiej „Solidarności”, t. 2, Kraków 2017.

Gliksman A., Małopolski Szlak Solidarności: Andrychów. Przewodnik, Kraków 2020.

Gliksman A., Niech prawo zawsze prawo znaczy. Krakowska Adwokatura w służbie „Solidarności” w latach 1980-1989, „Zeszyty Historyczne Sieci Solidarności”, 2014, t. 4.

Gliksman A., Malik A., Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej (1982-1989), Kraków 2014.

Kasprzykowski A., Bibuła (5), „Gazeta Prowincjonalna”, 14 III 1990, nr 5. s. 4.

Kasprzykowski A., Machowiak Mieczysław, w: Encyklopedia Solidarności, t. 3 Warszawa 2019, s. 320.

Kasprzykowski A., Podstawa Kazimierz, w: Encyklopedia Solidarności, t. 1, Warszawa 2010, s. 355.

Kasprzykowski A., Pyzio Wiesław, w: Encyklopedia Solidarności, t. 1, Warszawa 2010, s. 369.

Kasprzykowski A., Solidarny, w: Encyklopedia Solidarności, t. 5 (w druku).

Kasprzykowski A., Szczur Zdzisław, w: Encyklopedia Solidarności, t. 3, Warszawa 2019, s. 587.

Kasprzykowski A., Węgrzyn D., NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie, w: Solidarność 1980-1989, t. 6, Polska Południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 655-734.

Kuta C., Niecenzurowane. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie w latach 1976-1990, Kraków 2019.

Kuta C., Niezależny ruch wydawniczy 1980-1989, w: NSZZ „Solidarność” 1980-1989, Warszawa 2010, t. 2, s. 249-314.

Naleźniak P., Najważniejsze pisma krakowskie drugiego obiegu w latach 1976-1990, w: Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, red. A. Gliksman, Kraków 2005, s. 359-377.

Nowakowski A., Wadowice w latach 1945-1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta, Rzeszów 2018.

Nowakowski A., Siwiec-Cielebon M., Wystawa XXV-lecia „Solidarności”, Wadowice 2005.

Nowakowski A., Siwiec-Cielebon M., Szczur Z., „Solidarność”. Kalendarium wadowickiej Solidarności 1980-2015, Wadowice 2015.

Nowakowski A., Siwiec-Cielebon M., Szczur Z., „Solidarność” Wadowice 1980-2010, Wadowice 2010.

Od „Indeksu” do „Hutnika”. Bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976-1990, opr. A. Roliński, A. Dróżdż, W. Marchewczyk, Kraków 2019.

Płaszczyca M., W Wadowicach IPN usunął tablicę utrwalaczy władzy ludowej. „Zakłamywała historię”, https://www.wadowice24.pl/nowe/kultura/3211-w-wadowicach-ipn-usunal-tablice-utrwalaczy-wladzy-ludowej-zaklamywala-historie.html, [dostęp: 20 V 2022].

Porozumienia okrągłego stołu, red. W. Salmonowicz, Olsztyn 1989.

Pyzio W., Działy się wielkie rzeczy (niepublikowane wspomnienia).

Siemionow A., Ziemia Wadowicka. Monografia turystyczno-krajoznawcza, Wadowice 1984.

Siwiec-Cielebon M., „Nie wpuściliśmy papieża” – czyli jubileusz, którego nie było, „Wadowiana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2006, nr 10, s. 7-24.

Siwiec-Cielebon M., Stan wojenny czyli – Zima Wasza! Działalność NSZZ „Solidarność” i niektórych środowisk niepodległościowych ziemi wadowickiej po wprowadzeniu stanu wojennego w PRL (13 grudnia 1981 r. – wiosna 1989), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2008, nr 11, s. 139-158.

Solidarność Małopolska w podziemiu. Solidarność Regionu Małopolska w latach 1981-1989, opr. Cz. Brzoza, W. Bukowski, A. Roliński, Z. Solak, W. Wiśniewski, Kraków 1991.

Supruniuk A., Supruniuk M., Drugi obieg wydawniczy (1974) 1976-1990 w zasobie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, t. 2, Czasopisma, Warszawa 2015.

Witkowski M., Małopolski Szlak Solidarności: Wadowice. Przewodnik, Kraków 2013.

Wyrobiec P., Życie polityczne Wadowic w latach 1951-1995, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. E. Kotowiecki, A. Nowakowski, G. Studnicki, Wadowice 1997, s. 153-173.

Zwoliński A., Miasto Ankwiczów. Z dziejów Andrychowa, Kraków 1993.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice