Ikonografia ołtarzy i malowideł ściennych kościoła św. Józefa przy klasztorze Karmelitów Bosych w Wadowicach

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Michał Żmuda

Urząd Miejski w Wadowicach

Municipal Office in Wadowice

Abstract

Iconography of altars and wall paintings Church of St. Joseph at the Monastery of Discalced Carmelites in Wadowice
 
This article concerns the iconography of the interior of the church located at the Monastery of Discalced Carmelites in Wadowice. It discusses individual images found on the altars and on the wall paintings in this temple. It presents a wealth of iconographic and biographical content hidden behind the representations of saints, blesseds and servants of God related to the history and spirituality of Carmel.
 

Key words:

iconography, Wadowice, Carmel, Carmelites, monastery, saints, blessed, God’s servants, altars, paintings, images 

Pages

172 – 207

Bibliography:

Adamska B., Ikonografia ołtarzy bazyliki w Wadowicach, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2009, nr 12, s. 119-148.

Adamska J.I., Biorę życie takim, jakim ono jest. Rzecz o św. Rafale Kalinowskim, Kraków 2003.

Bator Z., Współczesna ikona Boga Ojca. Nowatorstwo czy herezja?, „Teologia w Polsce”, 2015, nr 9,1, s. 99-102.

Bender R., Powstaniec-zakonnik, Warszawa 1977.

Błachut A.J., Scena Stygmatyzacji św. Franciszka z Asyżu w programie ikonograficznym ołtarzy w kościołach reformackich w Polsce, w: Święty Franciszek z Asyżu w sztuce, red. M. Lipok-Bierwiaczonek, J. Dębski, Tychy 2009, s. 23-36.

Chisesi I., Co to za święty? Sztuka czytania obrazów. Słownik ikonografii, Kielce 2018.

Cymbalista M., Wybrane sceny apokaliptyczne w ikonografii starocerkiewnej, https://issuu.com/innowica/docs/mariacymbalista1 [dostęp: 18 IX 2021].

Dębski J., Święty Franciszek z Asyżu. Typy ikonograficzne w zbiorach polskich, w: Święty Franciszek z Asyżu w sztuce, red. M. Lipok-Bierwiaczonek, J. Dębski, Tychy 2009, s. 77-82.

Doniec G., Święta Maria Magdalena de’ Pazzi w barokowym Krakowie czyli analiza „Lilii florenckiej albo cudownego żywotu serafickiej panny…”, Kraków 2007.

Działo M., Teresa Wielka św., „Sakralne Dziedzictwo Małopolski”, 2021, https://sdm.upjp2.edu.pl/ludzie/teresa-wielka-sw [dostęp: 18 IX 2021].

Filarska B., Typiczne przedstawienia eucharystii w ikonografii IV wieku, „Roczniki Humanistyczne”, 1987, t. XXXV, z. 4, 1987, s. 37-40.

Fryszkiewicz M., OFM Conv., Nadprzyrodzony świat aniołów, 2000.

Giemza J., Słowik ikonograficzny, http://serwer1363362.home.pl/Pielgrzymka/Start/Varia_files/%C5%82ownik_Ikonograficzny.pdf [dostęp: 18 VIII 2022].

Gil Cz., OCD, Karmelici bosi w Wadowicach, 2010.

Gil Cz., OCD, O. Rudolf Warzecha (1919-1999), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2009, nr 12, s. 232-254.

Gil Cz., OCD, Święty Józef. Patron wadowickiej Górki, Kraków 2004.

Karmelitanki Bose z Cerro de los Ángeles i z la Aldehuela, Święta Maravillas od Jezusa. Biografia, Poznań 2016.

Kiwior W., OCD, Franciszek Jerzy Powiertowski OCD (1917-1944), w: Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga jubileuszowa, red. Cz. Gil OCD, Kraków 2005, s. 469-504.

Kiwior W., OCD, W poszukiwaniu sensu życia. Sługa Boży Franciszek Jerzy Powiertowski (1917-1944), Kraków 2012.

Krawczyk R., Typy Chrystusa Pana w Starym Testamencie, „Studia Warmińskie” 2003, t. XL, s. 7-14.

Kronika klasztoru karmelitów bosych w Wadowicach 1892-1921, oprac. Cz. Gil OCD, Kraków 2009.

MacIntyre A., Edyta Stein. Prolog filozoficzny 1913-1922, Kraków 2019.

Małecki J.M., Kult św. Magdaleny de Pazzi w barokowym Krakowie, „Folia Historica Cracoviensia”, 1997-1998, vol. 4-5, s. 177-184.

Mandziuk J., Kult Dzieciątka Jezus w Kościele Katolickim, „Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej”, 2004, nr 11, s. 115-130.

Matusiak A., Kunegunda Siwiec. Mistyczka miłosierdzia, Kraków 2017.

de Meester C., Elżbieta od Trójcy Świętej. Biografia, Poznań 2015.

Misztal W., Sługa Boża Matka Teresa od Św. Józefa, Janina Kierocińska Matka Zagłębia, Kraków 2008.

Müller A.U., Neyer M.A., OCD, Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża. Biografia, Kraków 2019.

Neyer M.A., OCD, Edyta Stein. Życie św. Teresy Benedykty od Krzyża w dokumentach i fotografiach, Kraków 2014.

Pacho E., OCD, Franciszek Palau Quer – Zakochany w Kościele, Kraków 2019.

Petry-Mroczkowska J., Teresa z Lisieux. Siostra wierzących i wątpiących, WAM, Kraków 2012.

Praśkiewicz Sz.T., OCD, Błogosławiony Ojciec Alfons Maria Mazurek. Męczennicy 1939-1945, Włocławek 2001.

Praśkiewicz Sz.T., OCD, Błogosławiony Alfons Maria Mazurek. Pierwszy beatyfikowany męczennik polskiego Karmelu, w: Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga jubileuszowa, red. Cz. Gil OCD, Kraków 2005, s. 429-443.

Praśkiewicz Sz.T., OCD, Kult św. Józefa w Zakonie i Klasztorze Karmelitańskim w Wadowicach, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2015, nr 18, s. 70-84.

Praśkiewicz Sz.T., Kunegunda Siwiec ze Stryszawy: osoba i przesłanie, „Polonia Sacra” 23, 2019, nr 4, s. 23-41.

Praśkiewicz Sz.T., OCD, Niebo Karmelu. Świeci i błogosławieni rodziny karmelitańskiej lub z nią związani, Wadowice–Przemyśl 2018.

Praśkiewicz Sz.T., OCD, Wielu z nich kształciło się lub pracowało w Wadowicach. Męczennicy polskiego Karmelu Terezjańskiego, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2018, nr 21, s. 237-248.

Prokop K.R., Św. Rafał Kalinowski, Seria: Wielcy ludzie Kościoła, Kraków 2007.

de Rynck P., Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków 2009.

Rzymkowski R., Baranek Boży, „Niedziela Płocka”, 2003, nr 16, 16/2003www.niedziela.pl/artykul/14389/nd/Baranek-Bozy [dostęp: 21 IX 2021].

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 2007.

Sługa Boży ojciec Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego, red. S. Urbański, Warszawa 2010.

Szkołut P., Sceny męczeństwa i ocalenia w poźnoantycznej sztuce synagogalnej, „VOX PATRUM” 2003, nr 23, t. 44-45, s. 384-390.

Święty Rafał Kalinowski. Życie. Proces. Cud kanonizacyjny. Modlitwy, Kraków 2010.

Ukryta z Chrystusem w Bogu, red. J.W. Gogol OCD, Kraków 2005.

Wasilewska J., Matka Boża Szkaplerzna (Matka Boska z Góry Karmel) w ikonografii, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2016, nr 106, s. 315-331.

Woszczerowicz Z., Praskie Dzieciątko Jezus jako przykład kontrreformacyjnej teatralizacji wiary, „Adeptus. Pismo Humanistów”, 2020, nr 16, s. 3-6.

Zieliński J., OCD, Karol Wojtyła. Karmelitańskie spotkania, Kraków 2016.

Zieliński J., OCD, Matka Zagłębia. Życie Służebnicy Bożej Teresy Kierocińskiej, Kraków 2014.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice