Wadowice w aktach C.K. Starostwa w Białej – sprawa Izydora Daniela z lat 1886-1887

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Michał Jarnot

Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej

State Archives in Katowice, Branch in Bielsko-Biala

Abstract

Wadowice in the files of the Imperial-Royal County Office in Biała – the case of Izydor Daniel from the years 1886-1887
 
Based on the files preserved in the collections of the c.k. The starosty in Biała and Galician shematisms from the second half of the 19th century. The author analyzes the functioning of the Building District functioning within the same starosty. The competence of the aforementioned Construction District included the maintenance of roads, e.g. supplies of material for their hardening, control of their condition, employment and recording of linemen. The district was divided into road sections, one of which was in Wadowice. An example of the District’s activity in practice was presented by the author on the basis of the case of Izydor Daniel, a lawyer from Wadowice, who in 1887 applied for a permit to build a „pipe channel across the state road” at the midwife’s house in Wadowice, which he owned.
 

Key words:

Izydor Daniel, Galicia, Wadowice

Pages

208 – 212

Bibliography:

State Archives in Katowice, Branch in Bielsko-Biala

Galizisches Provinzial-Handbuch für das jahr 1869, Lemberg [1869].

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim. księstwem krakowskiem na rok 1870. Lwów 1870.

Galizisches Provinzial-Handbuch für das jahr 1869.

J.K.K., Sposoby uporządkowania i utrzymania w dobrym stanie dróg powiatowych i gminnych w Galicyi, Kraków 1875.

M. Małecki, Wydział Krajowy Sejmu Galicyjskiego. Geneza, struktura i zakres kompetencji, następstwo prawne, Kraków 2014.

K. Meus, Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice