Podziel się:

Kontakt:

Adres redakcji
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
wadoviana.eu
Osoba do kontaktu
Marcin Witkowski, sekretarz redakcji
Ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
wadoviana@wck.wadowice.pl
33 873 81 00; 730  725 036

Wadowiczanin, O. Hipolit Putek (1910-1982). Karmelitański misjonarz, który przez prawie 40 lat pracował w Indiach

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych, Watykan

ORCID: click here

Abstract

Fr. Hipolit Putek OCD (1910-1982). Missioner who worked in India for 40 years
 

Biographical note of fr Hipolit Putek OCD (1910-1982), a Discalced Carmelite from Wadowice, a missionary working in India. Fr Hipolit worked first in Quilon (Kollam) on the Malabar Coast and then in the Missionary Seminary in Alwaye (until 1974). He spent the last years of his life in Poland, in the Carmelite community in Poznań, where he died in 1982.

 

Key words:

Carmelite missionary, Hipolit Putek, India, Quilon,  the Missionary Seminary in Alwaye

Pages

230 – 238

Bibliography:

Archiwum Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, ul. Zygmunta Glogera 5, 31-222 Kraków

Akta o. Hipolita Putka, sygn. PE/P 62.

Studies

Gil Cz., Prowincja polska w latach 1911-1947, w: Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga jubileuszowa, red. Cz. Gil, Kraków 2005, s. 293-347.

Hippolytus a SS. Sacramento, Polonus, „Analecta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum”, 1942, nr 3-4, s. 243.

Kapusta T.S., Miłość nigdy nie ustaje. Wspomnienia i refleksje z okazji 25-lecia posługi misyjnej polskich karmelitów bosych w Burundi i w Rwandzie, Kraków 1996.

Kronika Klasztoru w Poznaniu, „Nasz Karmel” 1976, nr 1, s. 32-33.

Leonard od Męki Pańskiej [Kowalówka], Z naszej przeszłości misyjnej, Rzym 1975.

Mootheril P., Discalced carmelite missionaries in Malabar, Trivandrum 2021.

Necrologion, „Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum” 1982, nr 27, s. 191.

Praśkiewicz Sz.T., Misyjne zaangażowanie polskich Karmelitów Bosych w ciągu czterystu lat ich historii, w: Cztery wieki Karmelitów Bosych w Polsce (1605-2005), red. A. Ruszała, Kraków 2005, s. 281-302.

Siudak A., Praśkiewicz Sz.T., Atłas T., Sakowicz K., Sakowicz E., Biuletyn misjologiczno-religioznawczy, „Collectanea Theologica” 2009, nr 79/1, s. 159-174.

Woźnicki B., O. Hipolit Putek, misjonarz, w: „Karmel” 1982, nr 4, s. 81-84.