Emil Zegadłowicz, Natan, syn Dawida (Sind Sie Jude?). Sztuka w pięciu obrazach z prologiem i epilogiem, wstęp, opracowanie i przypisy Mirosław Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2021, s. 193, il. 12

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Włodzimierz Próchnicki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jagiellonian University in Kraków

ORCIDclick here 

Abstract:

Book review: Emil Zegadłowicz, Natan, syn Dawida (Sind Sie Jude?). Sztuka w pięciu obrazach z prologiem i epilogiem, wstęp, opracowanie i przypisy Mirosław Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2021, s. 193, il. 12.
 
Review by professor Włodzimierz Próchnicki, published by Jan Kochanowski University of Kielce publisher and developed by professor Mirosław Wójcik by drama Emil Zegadłowicz, which has survived only in fragments. „Unknown work” („Dzieła nieznane”), as it was already described on the cover, was created during the first stage of repression against the Jewish population. The drama complements the statements of the author of „Zmory”, in which he strongly opposed anti-Semitism.
 

Key words:

Emil Zegadłowicz, Mirosław Wójcik, theater play, review

Pages

272-276

Bibliography:

Krawczyńska D., Wołowiec G., Fazy i sposoby pisania o Zagładzie, w: Literatura polska wobec Zagłady, red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2000.

Matywiecki P., Poetyka Zagłady. Motywacje, funkcje, konteksty, w: Literatura polska wobec Zagłady, red. S. Buryła, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2012.

Modras R., Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-1939, Kraków 2004.

Warneńska M., Niegasnące ognie. O pisarzach na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, Katowice 1987.

Wójcik M., „Nie ma ojczyzny, gdzie jest krzywda ludzka”. Problematyka żydowska w biografii i twórczości Emila Zegadłowicza, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2005, nr 9.

Wójcik W.T., Mistrz i Maria. Listy Emila Zegadłowicza i Marii Parafiańskiej 1937-1941, Kielce 2017.

Wójcik W.T., „Odchodzę bez lęku”. Dziennik i inne dokumenty ostatnich lat życia Emila Zegadłowicza, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2021, nr 24.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice