M. Kindziuk, Edmund Wojtyła. Brat św. Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2022, s. 384.

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Dorota Nosek

Urząd Miejski w Wadowicach

Municipal Office in Wadowice

Abstract:
 
Book review: M. Kindziuk, Edmund Wojtyła. Brat św. Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2022, s. 384.
 
Book review by Dr. Milena Kindziuk dedicated to Edmund Wojtyła, brother of John Paul II. Kindziuk is also the author of a biography of the Pope’s mother, Emilia Wojtyłowa (Wydawnictwo Znak, 2013).
 

Key words:

review, Edmund Wojtyła, biography

Pages

257 – 263

Bibliography:

Allegri, Dwie matki Jana Pawła II. Emilia Wojtyła i św. Joanna Beretta Molla, tłum. A. Zielińska, Kraków 2014.

Bergonzoni, Emilia Kaczorowska In Wojtyla. La Mamma Di Giovanni Paolo II, Padova 1988.

Bergonzoni, Edmondo Wojtyla : medico polacco vittima del dovere : doverosa memoria del fratello di Giovanni Paolo II, tragicamente deceduto a soli 26 anni, il 4 dicembre 1932, Padova 1992.

Burghardt, Wadowickie korzenie Karola Wojtyły, Wadowice 2013.

Czycz, Ojciec Papieża. Losy porucznika Karola Wojtyły, „Głos Podbeskidzia”, 2006, nr 12, s. 7-8 i 2007, nr 1, s. 21-22.

R.A. Gajczak, Sercu najbliższe. Szkice z lat młodzieńczych Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków 1987.

Kalendarium życia Karola Wojtyły, oprac. A. Boniecki, wyd. III, Kraków 2000.

Kindziuk, Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II, Kraków 2020.

Kindziuk, Matka Papieża. Poruszająca historia Emilii Wojtyłowej, Kraków 2013.

Kindziuk, Sprawa niepodległości Polski w karierze wojskowej Karola Wojtyły seniora, w: Wokół zagadnienia niepodległości Polski. Przegląd myśli społeczno-politycznej, red. K. Maciąg, M. Maciąg, Lublin 2017.

Kindziuk, Tradycyjne przekazy medialne o pochodzeniu Emilii Wojtyłowej, matki Jana Pawła II, „Kultura-Media-Teologia”, 2018, nr 32, s. 114-129.

Lecomte, Pasterz, tłum. M. Romanek, H.  Sobieraj, D. Zańko, Kraków 2006.

Misiniec, Święty Jan Paweł II. Dojrzewanie do kapłaństwa, Kraków 2014.

Moskwa, Droga Karola Wojtyły, t. 1, Na tron Apostołów 1920-1978, Warszawa 2010.

Siwiec-Cielebon, Wojtyłowie w mundurach i ich wojskowe ścieżki… O dziedzictwie i patriotyzmie. Przyczynek do życiorysu Karola Wojtyły, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2009, nr 12, s. 7-30.

Pałosz, Edmund Wojtyła, biogram na portalu wadowiczanie.pl Muzeum Miejskiego w Wadowicach; Edmund Wojtyła, biogram na stronie internetowej domjp2.pl Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Siedemdziesiąta rocznica śmierci doktora Edmunda Wojtyły. Uroczystości w Szpitalu Ogólnym i Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, red. J. Matlak, Warszawa 2003.

Szczypka, Jan Paweł II. Rodowód, Warszawa 1990.

Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, tłum. D. Chylińska, J. Ulg, J. Piątkowska, R. Śmietana, M. Tarnowska, Kraków 2000.

Zimny, Edmund Wojtyła. Krótkie, bogate życie, „wSieci Historii”, maj-czerwiec 2020, nr 5-6 (84-85), s. 14-15.

A.C. Żak, Porucznik Karol Wojtyła – ojciec Jana Pawła II, w świetle źródeł archiwalnych, w: Święty Jan Paweł II – syn oficera Wojska Polskiego, red. nauk. A. Skrabacz, J. Dohnalik, Warszawa 2016, s. 25-50.

Brat papieża, reż. S. Janicki, Wydawnictwo i Studio Filmowe „Anima Media”, Bielsko- -Biała, cop. 2006.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice