Publikacje za rok 2000

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Marcin Witkowski

Muzeum Miejskie w Wadowicach

The Town Museum in Wadowice

ORCID: click here

e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl

Abstract:
 
Publications for 2000
 
List of publications on Wadowice and the surrounding area, which appeared in 2000.
 

Key words:

publications, bibliography, monographs

Pages

277-286

Bibliography:

Ani my Lachy, ani my górale. Opowieści i przepisy z gminy Stryszów, red. J. Łopata, mater. zbierali i spisali Justyna Mokras [et al.], European Centre for Ecological Agriculture and Tourism – Poland, Stryszów 2000.

Beskid Śląski i Mały, red. S. Figiel [et al.], Pascal, wyd. III, Bielsko-Biała 2000.

Bojęś T., Ostatni Mohikanie czyli Klasa gimnazjalna Karola Wojtyły, Państwowe Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach, Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2000.

M. Siwiec-Cielebon, Ostatni Mohikanie przedwojennych Wadowic. Obraz niekompletny sercem malowany, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2001, nr 6, s. 10-20.

Czterdzieści pięć lat istnienia Koła PZF w Wadowicach. Relacja ze spotkania jubileuszowego, oprac. L. Kmita, oprac. techn. K. Antos, Polski Związek Filatelistów, Zarząd Koła nr 32 w Wadowicach, Wadowice 2000.

Dom rodzinny Jana Pawła II, oprac. P. Wyrobiec, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2000.

Dworek Emila Zegadłowicza, oprac. E. Wegenke, M. Zegadłowicz, M. Ziemianin, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2000.

Ekomuzeum Stryszów. Szlak Przydrożnej Modlitwy, tekst J. Wacławski, konsultacja i tł. Z. Oszacka, Gminny Ośrodek Kultury, Stryszów 2000.

Gałązka G., Moje Wadowice, Michalineum, Marki 2000.

Jesteś Wspaniały. Jan Paweł II i jego rodzinna parafia, oprac. ks. J. Gil, Parafia Ofiarowania NMP w Wadowicach, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2000.

Kalwaria Zebrzydowska, oprac. M. Swaryczewska, oprac. graf. B. Stokłosa, Urząd Miasta i Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2000.

Karol Pustelnik – malarstwo. Katalog wystawy, oprac. K. Sowińska, Biblioteka Zbiorów Historycznych im. Marcina Wadowity, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2000.

Kocemba A., Wójcik A., Działalność i koszty Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Wadowicach. Praca dyplomowa, Zespół Szkół Zawodowych, Wadowice 2000.

Koźbiał K., Starostwo zatorskie. Zarys dziejów do 1772 roku, Wydawnictwo Promocji Powiatu, Miasta i Gminy „Promo”, Kraków 2000.

Krajowa Wystawa Filatelistyczna w 80. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, Zarząd Małopolskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistów, Dyrekcja Okręgu Poczty w Krakowie, Koło PZF nr 32 w Wadowicach, oprac. J. Malik, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2000.Płaszczyca, „Starostwo Zatorskie”, Krzysztof Koźbiał, Kraków 2000, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2001, nr 6, s. 126.

Księga jubileuszowa. 800 lat Spytkowic, praca zbiorowa pod red. J. Warzechy, J. Fabian, P. Mostowika, Wydawnictwo „Apostolicum”, Ząbki 2000.

Miscellanea historico-regionalia galiciensia, red. A. Nowakowski, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2000.

Młynarczyk H., Łasak J., 650 lat parafii i wsi Radocza. Zarys dziejów ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, Urząd Gminy Tomice i Parafia Radocza, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Radocza 2000.

Nowakowski A., Zarys dziejów kolei w Andrychowie (1887-2000). Przyczynek do historii kolei galicyjskiej i małopolskiej, Wadowice 2000.

Palmares Krajowej Wystawy Filatelistycznej w Wadowicach z okazji 80. rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II, oprac. L. Kmita, Polski Związek Filatelistów, Zarząd Koła nr 32 , Wadowice 2000.

Papieskie miasto Wadowice, oprac. P. Wyrobiec, parafia pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2000.

Polska Jerozolima – Kalwaria Zebrzydowska, tekst E. Obruśnik OFM, fot. J. Witaliński, Wydawnictwo „Calvarianum”, Kraków 2000.

Powiat wadowicki, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Promocja Polska, Bydgoszcz 2000.

Siwiec-Cielebon M., Banasiowie z Radoczy. Strzępy epopei, red. A. Banaś [et al.], Wydawnictwo Rodziny Banasiów, Scal-bis, Wadowice–Radocza 2000.

Wadowice galicyjskie [katalog wystawy], Zbiory Historyczne Ziemi Wadowickiej im. M. Wadowity, Wadowice 2000.

Wadowice na dawnych pocztówkach, teksty M. Sosenko, P. Wyrobiec, Zbiory Historyczne Ziemi Wadowickiej im. M. Wadowity, Wadowice 2000.

Wadowickie Środowisko Plastyczne 2000 [katalog wystawy], Wadowicki Dom Kultury, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2000.

Województwo małopolskie. Gminy, teksty K. Koźbiał, T. Kozioł, K. Kopeć, Wydawnictwo Promocji Powiatu, Miasta i Gminy „Promo”, Kraków 2000.

Woźniak H., Koziniec 1540-2000 gmina Mucharz. Zarys dziejów Kozińca, Mucharza, Świnnej Poręby, Jaszczurowej, Skawiec i Zagórza, Urząd Gminy w Mucharzu, Koziniec 2000.

Zinkow J., Wokół Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony. Monograficzny przewodnik turystyczny i krajoznawczy po zachodnich częściach Beskidu Średniego i Pogórza Wielickiego, Wydawnictwo „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska 2000.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice