Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Marcin Witkowski

Muzeum Miejskie w Wadowicach

The Town Museum in Wadowice 

ORCID: click here

e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl

Abstract:
 
Publications for 2022
 
List of publications on Wadowice and the surrounding area, which appeared in 2022.
 

Key words:

publications, bibliography, monographs

Pages

287-291

Bibliography:

Kindziuk M., Edmund Wojtyła. Brat św. Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2022.

Koźbiał, Nowa publikacja o Zakrzowie. Aneta Rejman, Maciej Malec, Andrzej Nowakowski, Zakrzów. Dzieje szkoły i sportu na tle dziejów wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2020, nr 23, s. 213-214.

Kronika regionalizmu. 50 lat działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej, praca zbiorowa, Wydawnictwo i Drukarnia Scal-Bis, Wadowice 2021.

Kudłacik J., Ziemia obiecana? Średniowieczne osadnictwo w księstwie oświęcimskim, Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, Kęty 2022.

Nosek D., M. Kindziuk, Edmund Wojtyła. Brat św. Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2022, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2022, nr 25, s. 257-263.

Nowakowski A., Obodyński M., Łękawica. Zarys historii wsi, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2022

Nowakowski A., Rejman A., Szkoła w Dąbrówce na tle dziejów miejscowości (1911-2020). Przyczynek do historii gminy Stryszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2022.

Szurek, Andrzej Nowakowski, Marcin Obodyński, Łękawica. Zarys historii wsi, Tarnów 2022, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2002, nr 25, s. 268-271.

Płonka, Andrzej Nowakowski, Aneta Rejman, Szkoła w Dąbrówce na tle dziejów miejscowości (1911- 2020). Przyczynek do historii i gminy Stryszów, Rzeszów 2022, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2022, nr 25, s. 264-267

Pięciak K., Siwiec-Cielebon M., Jan Borek „Jastrząb” i oddział partyzancki „Śmiałego”, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Libron, Kraków 2022.

Saferna K., Monografia wsi Przybradz, Wydawnictwo i Drukarnia Scal-Bis, 2022.

Władysław Wichman, Moje życie. Pamiętnik zatorzanina, wprowadzenie, oprac. nauk., red. K. Meus, T. Wichman, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków-Zator 2022.

Władysław Wichman. Związek Strzelecki na zatorszczyźnie (1913-1914), wprowadzenie, oprac. nauk., red. K. Meus, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków–Zator 2021.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2000

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract:   Publications for 2000