Skarby Ziemi

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Remigiusz Molenda

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

AGH University in Kraków

e-mail: http://www.geol.agh.edu.pl/muzeum

Abstract:
 
Exhibition „Skarby Ziemi”
 
From May to September, 2022 at the Town Museum in Wadowice was presented minerals, fossils and rocks of often fanciful shapes and colors. The exhibition was created thanks to the courtesy and commitment of the Geological Museum of the University of Science and Technology (AGH) in Krakow, Liceum in Wadowice, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej (TMZW), professor Andrzej Manecki, professor Krzysztof Szopa (University of Silesia), Jerzy Strzeja, Bogusław Wajdzik and Andrzej Kotowiecki – the originator and co-organizer of the exhibition.
 

Key words:

minerals, fossils, rocks, exhibition, The Town Museum in Wadowice

Pages

250 – 256

Bibliography:

Hwałek S., Górnictwo soli kamiennych i potasowych, Katowice 1971.

Molenda R., Agates from Kraków vicinity, Kraków 2020.

Molenda D., Górnictwo kruszcowe na terenie złóż śląsko-krakowskich do połowy XVI wieku. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, t. VIII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.

Molenda R., Skarby Akademii Górniczo-Hutniczej. Minerały, skamieniałości, skały, Kraków 2009.

Żaba J., Ilustrowana encyklopedia skał i minerałów, Chorzów 2006.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice