Podziel się:

Kontakt:

Adres redakcji
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
wadoviana.eu
Osoba do kontaktu
Marcin Witkowski, sekretarz redakcji
Ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
wadoviana@wck.wadowice.pl
33 873 81 00; 730  725 036

Skarby Ziemi

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Remigiusz Molenda

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

AGH University in Kraków

e-mail: http://www.geol.agh.edu.pl/muzeum

Abstract:
 
Exhibition „Skarby Ziemi”
 
From May to September, 2022 at the Town Museum in Wadowice was presented minerals, fossils and rocks of often fanciful shapes and colors. The exhibition was created thanks to the courtesy and commitment of the Geological Museum of the University of Science and Technology (AGH) in Krakow, Liceum in Wadowice, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej (TMZW), professor Andrzej Manecki, professor Krzysztof Szopa (University of Silesia), Jerzy Strzeja, Bogusław Wajdzik and Andrzej Kotowiecki – the originator and co-organizer of the exhibition.
 

Key words:

minerals, fossils, rocks, exhibition, The Town Museum in Wadowice

Pages

250 – 256

Bibliography:

Hwałek S., Górnictwo soli kamiennych i potasowych, Katowice 1971.

Molenda R., Agates from Kraków vicinity, Kraków 2020.

Molenda D., Górnictwo kruszcowe na terenie złóż śląsko-krakowskich do połowy XVI wieku. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, t. VIII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.

Molenda R., Skarby Akademii Górniczo-Hutniczej. Minerały, skamieniałości, skały, Kraków 2009.

Żaba J., Ilustrowana encyklopedia skał i minerałów, Chorzów 2006.