Archiwum domowe Emila Zegadłowicza i jego rodziny w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu w Kielcach

Pobierz w PDF

download a PDF file

Authors:

Jolanta Drążyk

Magdalena Antoniak

Bibioteka Uniwersytecka UJK w Kielcach

Abstract

Family archive of Emil Zegadłowicz and his family in the collection of the University’s Library in Kielce

The article is an informative review of the contents of the home archive of Emil Zegadłowicz and his family. Only the most extensive groups are characterized and only selected documents and materials are cited. Some of them have been published. Nevertheless, the archive in question still contains many valuable materials worthy of the attention of researchers and publications.

Keywords: Emil Zegadłowicz, Zegadłowicz’s family, archive, Kielce

Pages

214 – 237

Bibliography:

Bo ty jesteś moje fatum. Listy Stanisławy Wysockiej do Emila Zegadłowicza 1924-1935, wstęp, oprac. tekstu i przypisy M. Wójcik, Kielce 2008.

Drążyk J., Zegadłowicziana w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej”, 2013, t. 1, s. 61-81.

Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski, Korespondencja, t. 1: 1936-1937, t. 2: 1938-1944, wstęp, oprac. tekstu i przypisy M. Wójcik, Kielce 2002.

Ervinne T. [Stefan Essmanowski, Emil Zegadłowicz], Gra w zielone czyli Świadome ojcostwo. Heca w trzech aktach z prologiem i epilogiem, wstęp, oprac. i przypisy M. Wójcik, Kielce 2022.

Krajewska A.M., Rękopisy Emila Zegadłowicza w zbiorach Biblioteki Narodowej, w: Okolice Zegadłowicza, red. H. Czubała, W. Próchnicki, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2020, s. 225-241.

Kulisy skandalu literackiego. Rzecz o „Motorach” Zegadłowicza. Wystawa ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej, Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym oraz prywatnych zbiorów Rodziny Pisarza i pani Marianny Żechowskiej, [scenariusz wystawy i oprac. katalogu J. Drążyk], Kielce 2005.

Mistrz i Maria: listy Emila Zegadłowicza i Marii Parafińskiej 1937-1941, wstęp, oprac. i komentarze W.T. Wójcik, Kielce 2017.

Pamiętnik wygnańca z roku 1863, spisał z własnych przeżyć (Lucjan) Zawistowski, oprac., wstęp i przypisy W. Wójcik, M. Wójcik, przedmowa W. Caban, Kielce 2015.

Piwowarczyk A., W kręgu Gorzenia Górnego, w: Księga wspomnień 1919-1939, Warszawa 1960, s. 285-313.

Stabro S., Muza i artysta. Listy Stanisławy Wysockiej do Emila Zegadłowicza, w: Okolice Zegadłowicza, red. H. Czubała, W. Próchnicki, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2020, s. 213-224.

Szymanowski K., Archiwum gorzeńskie – rękopisy E. Zegadłowicza, „Pamiętnik Literacki”, 1963, z. 3, s. 181-184.

Szymanowski K., Korespondencja Zegadłowicza, „Przegląd Humanistyczny”, 1962, nr 4, s. 119-142.

Wójcik M., Emil Zegadłowicz, skróty kronikarskie, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, 2002, t. 15, s. 57-87.

Wójcik M., Lata uniwersyteckie Emila Zegadłowicza, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, 2002, t. 15, s. 37-55.

Wójcik M., Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza w gorzeńskim archiwum, „Akcent”, 2004, nr 3-4, s. 27-32.

Wójcik M., Notatnik Emila Zegadłowicza 1928 -1937, „Akcent”, 1999, nr 2, s. 45-58.

Wójcik M., Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Kielce 2005.

Wójcik M., Tytus i Elżbieta. Biograficzne losy rodziców Emila Zegadłowicza odtworzone na podstawie materiałów archiwalnych Muzeum w Gorzeniu Górnym, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2000, nr 4, s. 24-44.

Wójcik M., W obliczu śmierci. Ostatnie lata życia i testament Emila Zegadłowicza, „Rocznik Świętokrzyski”, 2004, t. 28, s. 53-70.

Wójcik M., Z Gorzenia w świat. Ministerialny epizod w biografii Emila Zegadłowicza, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej”, 2017, t. 4-5, s. 135-179.

Wytyczne opracowania rękopisów w bibliotekach polskich, oprac. B. Horodyski, Wrocław 1955.

Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, oprac. D. Kamolowa przy współudziale T. Sieniateckiej, Warszawa 2003.

Zegadłowicz E., Dziewczyna, wybór A. Zegadłowicz, oprac. tekstu J. Kajtoch, [Bielsko-Biała] 1987.

Zegadłowicz E., Dziewczyna, nakład i oprac. tekstu Kazimierz Rudel, Nowy Sącz 2003.

Zegadłowicz E., Godzinki. Gorzkie żale. Zwiastowanie. Miedza. Ziarna na opoce, nakładem Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu, Poznań [1925].

Zegadłowicz E., Łyżki i księżyc. Groteska straganowa w trzech aktach, do druku przygotował i wstępem zaopatrzył K. Szymanowski, Poznań 1957.

Zegadłowicz E., Martwe morze. Pamiętnik Jana w Oleju Zydla. Powieść, nakładem Księgarni F. Hoesicka, Drukarnia „Grafia” w Warszawie, Warszawa 1939.

Zegadłowicz E., Poezje wybrane, wyboru dokonał i przedmową opatrzył T. Olszewski, Warszawa 1971.