Okolice Zegadłowicza – od miejsca autobiograficznego do miejsca pamięci

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Joanna Kulczyńska-Kruk Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii The Polish Academy of Sciences, Institute of Archeology and Ethnology ORCID: click here Abstract: Emil Zegadlowicz area – from an autobiographical site to a memorial site An extensive review of the monograph, the protagonist of which is Emil Zegadłowicz and the theme of … Czytaj dalej

Nowa publikacja o Zakrzowie. Aneta Rejman, Maciej Malec, Andrzej Nowakowski, Zakrzów. Dzieje szkoły i sportu na tle dziejów wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, s. 204.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Krzysztof Koźbiał Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Jagiellonian University in Krakow, Institute of European Studies ORCID: click here e-mail: krzysztof.kozbial@uj.edu.pl Abstract: New publication about Zakrzow. Aneta Rejman, Maciej Malec, Andrzej Nowakowski, Zakrzow. The history of school and sport against the background of the history of the village, Rzeszów University Press, Rzeszów 2019, … Czytaj dalej

Małgorzata Janusz, Maciej Malec, Andrzej Nowakowski, Szkoła w Wysokiej koło Wadowic (1894-2019), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, s. 170.

Pobierz w PDF download a PDF file Autor: Tomasz Graff Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie The Pontifical University of John Paul II in Krakow ORCID: click here e-mail: tomasz.graff@upjp2.edu.pl Abstract: Małgorzata Janusz, Maciej Malec, Andrzej Nowakowski, School in Wysoka village near Wadowice(1894-2019), Rzeszów University Press, Rzeszów 2019, pp. 170. Scientific review of a publication on the history of the school in Wysoka village … Czytaj dalej

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Piotr Kowalczyk Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity w Wadowicach Marcin Wadowita Cultural Center in Wadowice e-mail: pk@wck.wadowice.pl Abstract: Wadowice Artistic Environment 2020 All artists, both professionals and amateurs, have the opportunity to exhibit some of their works at a collective exhibition held every five years (since 1995) called „Wadowice Artistic Environment”. In 2020, 48 artists … Czytaj dalej

Działalność wadowickiego Muzeum Miejskiego w czasach pandemii

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Joanna Pytlowska-Bajak Muzeum Miejskie w Wadowicach Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract: Activities of the Town Museum in Wadowice during the pandemic Despite the difficulties related to the coronavirus pandemic, the Town Museum was active in 2020, adapting to the prevailing situation. Thanks to subsidies from external funds, it was possible to implement, among others virtual … Czytaj dalej

Architektura VII Dnia – powojenna architektura sakralna w powiecie wadowickim

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Michał Żmuda independent researcher Abstract: Architecture of the 7th Day – postwar sacral architecture in the Wadowice’s district The article is the first study on the issues of contemporary sacred architecture in the Wadowice’s district. The author presents the history of the construction of these objects, outlining the times in which they … Czytaj dalej

Symbolika herbu karmelitów i zgromadzeń zakonnych związanych z Karmelem i jego świętymi

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD Papieski Instytut Duchowości Teresianum, Rzym Pontifical Institute of Spirituality Teresianum, Roma, Italy Pontificio Istituto di Spiritualità Teresianum ORCID: click here Abstract: Symbolism of the Carmelite coat of arms and religious communities associated with Carmel and its saints The author introduces the symbolism of the coats … Czytaj dalej

„Społem” PSS Wadowice – zarys historii

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Andrzej Kotowiecki independent researcher Abstract: Common Cooperative of Consumers „Społem” Wadowice – outline of the history In the introduction, the Author presents a brief historical outline of the cooperative movement in Poland. The activity of  Common Cooperative of Consumers „Społem” Wadowice, based on the chronicle of this organization, was presented with particular emphasis … Czytaj dalej

Wspomnienie o Eugeniuszu Mrozie

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Maria Zadora indepedent researcher Abstract: Memery of an Eugeniusz Mróz Memories of Eugeniusz Mróz (1920-2020), Karol Wojtyła’s longest-lived schoolmate. From the age of 15, he lived in Wadowice and attended the Gymnasium of Marcin Wadowita. He studied at the Faculty of Law of the University of Wrocław and settled permanently in Opole. Author of … Czytaj dalej

Artysta w obiektywie czasu. Jacek Krupnik (1961-2020)

Pobierz w PDF download a PDF file Authors: Piotr Wyrobiec Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity w Wadowicach Marcin Wadowita Cultural Center in Wadowice e-mail: pw@wck.wadowice.pl Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach Town Museum in Wadowice ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: The artist in the lens of time. Jacek Krupnik (1961 – 2020) Memories of Jacek Krupnik (1961 – 2020), co-founder of … Czytaj dalej