Ćwierćwiecze „Wadovianów”

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Piotr Wyrobiec

Wadowickie Centrum Kultury

e-mail: pw@wck.wadowice.pl

Marcin Witkowski

Wadowickie Centrum Kultury / Muzeum Miejskie w Wadowicach

Town Museum in Wadowice

ODRCID: click here

e-mail: martomwitkow@gmail.com

Abstract

„Wadoviana”: a quarter of a century

An article summarizing the 25th anniversary of „Wadoviana”.

Key words:

„Wadoviana”, quarter of a century, Wadowickie Centrum Kultury

Pages

7 – 12

Graff T., Kariery burmistrzów wadowickich: Franciszek Opydo jako student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1876-1881), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2001, nr 6.

Meus K., „Fundacja stypendyjna imienia Seweryna Arzta, dyrektora Gimnazjum w Wadowicach” – czyli zapomoga dla ubogich uczniów gimnazjum wadowickiego w latach 1909-1918, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2006, nr 10.

Ratajczak T., Charakterystyka formalno-rzeczowa repertuaru wydawniczego Foltynów, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 1998, nr 1

Wyrobiec P., Wstęp, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny. Pismo Zbiorów Historycznych Ziemi Wadowickiej im. M. Wadowity”, 1998, nr 1.