dr hab. Zdzisław Zblewski, prof. UJ

Dr hab. Zdzisław Zblewski, prof. UJ, historyk, kierownik Pracowni Historii Polski Najnowszej (Katedra Historii Najnowszej, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). W latach 2000 – 2006 kierownik Referatu Badań Naukowych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie. Redaktor naczelny kwartalnika „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, członek redakcji „Zeszytów Historycznych WiN-u” oraz półrocznika naukowego IPN „Pamięć i Sprawiedliwość”. W 2021 r. został odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Jego zainteresowania badawcze obejmują najnowszą historię Polski ze szczególnym uwzględnieniem dziejów opozycji i oporu społecznego po II wojnie światowej oraz dziejów ruchu komunistycznego w Polsce i życia społecznego w PRL. Prowadzi wykłady oraz seminaria magisterskie i doktoranckie z zakresu najnowszej historii Polski (po roku 1918) ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień politycznych i społecznych.

Ważniejsze publikacje książkowe

Między wolną Polską a „siedemnastą republiką”. Z dziejów oporu społecznego na terenie województwa krakowskiego w latach 1945–1947, Kraków 1998

Bitwy polskie. Leksykon (współaut. T. Gąsowski, J. Roniker), Kraków 1999.

Leksykon PRL-u, Kraków 2000.

Historia polityczna świata XX wieku 1945 – 2000 (współaut. M. Bankowicz (red.), A. Dudek, J. Polit, A. Gruszczak), Kraków 2004.

Komunizm w Polsce. Zdrada – Zbrodnia – Zakłamanie – Zniewolenie (współaut. W. Bernacki (red.), H. Głębocki, M. Korkuć, F. Musiał, J. Szarek), Kraków 2005.

Okręg Krakowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 1945–1948. Geneza, struktury, działalność, Kraków 2005.

Abecadło PeeReLu, wyd. 2, Kraków 2008.

Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu (współaut. A. Dudek), Warszawa 2008.