dr hab. Zdzisław Zblewski, prof. UJ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Dr hab. Zdzisław Zblewski, prof. UJ, historyk, kierownik Pracowni Historii Polski Najnowszej (Katedra Historii Najnowszej, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). W latach 2000 – 2006 kierownik Referatu Badań Naukowych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie. Redaktor naczelny kwartalnika „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, członek redakcji „Zeszytów Historycznych WiN-u” oraz półrocznika naukowego IPN „Pamięć i Sprawiedliwość”. W 2021 r. został odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Jego zainteresowania badawcze obejmują najnowszą historię Polski ze szczególnym uwzględnieniem dziejów opozycji i oporu społecznego po II wojnie światowej oraz dziejów ruchu komunistycznego w Polsce i życia społecznego w PRL. Prowadzi wykłady oraz seminaria magisterskie i doktoranckie z zakresu najnowszej historii Polski (po roku 1918) ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień politycznych i społecznych.

Ważniejsze publikacje książkowe

Między wolną Polską a „siedemnastą republiką”. Z dziejów oporu społecznego na terenie województwa krakowskiego w latach 1945–1947, Kraków 1998

Bitwy polskie. Leksykon (współaut. T. Gąsowski, J. Roniker), Kraków 1999.

Leksykon PRL-u, Kraków 2000.

Historia polityczna świata XX wieku 1945 – 2000 (współaut. M. Bankowicz (red.), A. Dudek, J. Polit, A. Gruszczak), Kraków 2004.

Komunizm w Polsce. Zdrada – Zbrodnia – Zakłamanie – Zniewolenie (współaut. W. Bernacki (red.), H. Głębocki, M. Korkuć, F. Musiał, J. Szarek), Kraków 2005.

Okręg Krakowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 1945–1948. Geneza, struktury, działalność, Kraków 2005.

Abecadło PeeReLu, wyd. 2, Kraków 2008.

Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu (współaut. A. Dudek), Warszawa 2008.