dr Torsten Lorenz

dr Torsten Lorenz

(ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0961-6026)

Historyk, studiował historię Europy Wschodniej, slawistykę i politologię na Uniwersytetach w Moguncji i Kolonii oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską na temat stosunków polsko – ukraińskich w Galicji na początku XX w. obronił na uniwersytecie w Kolonii w 1998 r., doktorat, o stosunkach polsko – niemiecko – żydowskich w Międzychodzie w XIX i XX w. na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2003 r.). Pracownik naukowy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (1999–2006), Uniwersytecie Wiedeńskim (2007–2008), Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie oraz na Uniwersytecie w Oldenburgu (2009); wykładowca na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (2009–2010) oraz Uniwersytecie Karola w Pradze (2011–2019; DAAD Associate Professor). Członek redakcji „Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX i XX wieku” (Łódź) i „Nowa Ukraina” (Kraków) oraz Rady Naukowej „Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas“ („Studia nad historią społeczną i gospodarczą Europy środkowo-wschodniej”).

Realizował projekty badawcze o nacjonalizmie gospodarczym i spółdzielczości w XIX i XX w., miastach granicznych miedzy Austrią a Rosją w XIX w. i o agraryzmie w Europie środkowo – wschodniej w XIX i XX w. Organizator różnych sesji o spółdzielczości i agraryzmie na międzynarodowych kongresach naukowych.

Członek Rady Naukowej rocznika „Wadoviana” w latach 2016 – 2019.