WADOVIANA nr 26, 2023 r.

Marcin Witkowski
Piotr Wyrobiec

Ćwierćwiecze „Wadovianów”

„Wadoviana”: a quarter of a century

Rozprawy i artykuły

Ewa Bartos

Natrętne myśli O Pokoju dziecinnym Emila Zegadłowicza

Intrusive thoughts. About Children’s room by Emil Zegadłowicz

Ks. Czesław Chrząszcz

Dom przy ul. Lwowskiej – pierwsze wadowickie mieszkanie rodziny Emilii i Karola Wojtyłów w latach 1913-1914

The house at Lwowska Street in Wadowice – the first apartment of the Emilia and Karol Wojtyła’s family in 1913-1914

Sławomir Dryja

Reprezentacje browarów w Okocimiu, Żywcu i Osieku na rejon wadowicki w dwudziestoleciu międzywojennym

Representatives of breweries in Okocim, Żywiec and Osiek in the Wadowice region in the interwar period

Andrzej Fryś
Andrew Zalewski

Obraz życia andrychowskiego mieszczanina w świetle relacji wspomnieniowej Piotra Frysia (1833-1901)

A description of the life of an Andrychów burgher

Paulina Medoń-Jagieła

Emil Zegadłowicz i Janina Brzostowska. Przyjacielska relacja, artystyczna zależność czy mistrz i uczennica?

Emil Zegadłowicz i Janina Brzostowska. Friendship, artistic dependence or master and student relationship

Andrzej Nowakowski

Działalność cenzury w Wadowicach w okresie komunistycznym od pierwszej połowy lat 50. XX w. do 1990 r.

Censorship activity in Wadowice during the communist period (1946-1990) from the early 1950s to 1990.

Mirosław Płonka

Dwory w obrębie wójtostwa Mikołaj w 1721 r.

Residences of the mayor Mikołaj in 1721.

Krzysztof Saferna

Doktor Władysław Żyła – żołnierz, nauczyciel, działacz społeczny

Władysław Żyła – soldier, teacher, community activist

Karol Witkowski

Spuścizny dziewięciowiekowej antropopresji w zlewni Skawy

Legacies of nine centuries of anthropopressure in the Skawa catchment

Mirosław Wójcik

 Nieznana komedia Emila Zegadłowicza i Stefana Essmanowskiego Gra w zielone (1933)

Green game. Unknown comedy by Emil Zegadłowicz and Stefan Essmanowski

Źródła

Magdalena Antoniak
Jolanta Drążyk

Archiwum domowe Emila Zegadłowicza i jego rodziny w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu w Kielcach

Family archive of Emil Zegadłowicz and his family in the collection of the University’s Library in Kielce

Michał Jarnot

Wadowice w aktach C.K. Starostwa w Białej – Skawa oraz most na Skawie w Wadowicach w II połowie XIX wieku

Wadowice in the files of the central ccommittee of county in Biała – Skawa and the bridge over the Skawa in Wadowice in the second half of the 19th century

Miscellanea

Andrzej Kotowiecki

Zarys historii Spółdzielni Pracy Transportowo-Motoryzacyjnej „Przewóz” w Wadowicach

An outline of the history of the Transport and Automotive Work Cooperative „Przewóz” in Wadowice

Andrzej Kotowiecki

Zarys historii Spółdzielni Inwalidów „Pionier” w Wadowicach

An outline of the history of the Disabled Cooperative „Pionier” in Wadowice

O. Szczepan Praśkiewicz OCD

Zagraniczne patronaty i przejawy kultu św. Rafała Kalinowskiego OCD

Foreign patronages and manifestation of the cult of Saint Rafał Kalinowski

Przemysław Mieszko Płonka
Daria Rusin

Hasioki – przedwojenny dopalacz

Hasiok – pre-war designer drugs

Joanna Pytlowska – Bajak

Zapomniany powojenny afisz

A forgotten post-war poster

S. Elżbieta Elena Wróbel CSFN

Karol Wojtyła w wadowickiej ochronce

Karol Wojtyła in the orphanage in Wadowice

Wydarzenia

Karolina Krzeszowska

Działalność Muzeum Miejskiego w Wadowicach w 2023 r.

Activities of the Town Museum in Wadowice in 2023

Katarzyna Małgowska

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Emil Zegadłowicz w świecie sztuki, literatury i teatru”

An academic conference report: „Emil Zegadłowicz in the world of art, literature and theatre”

Kazimierz Mazurek

O kolekcji i wystawie „W niefrasobliwym świecie frasobliwych świątków”

About the collection and exhibition „In the unworried world of worried saints”

Piotr Olejniczak

Nie każdy węgiel jest czarny – „Wykład o Węglu” 16 czerwca – 31 października

Not all coal is black – „Lecture aboute coal” 16 June – 31 October

Michał Siwiec-Cielebon

Cmentarz Narodów – międzynarodowe miejsce pamięci

Necropolis of Nations – international memorial place

Recenzje i omówienia książek

Marcin Grala

Lesław Lassota, Andrzej Nowakowski, Miejski Klub Sportowy „Kalwarianka” w Kalwarii Zebrzydowskiej (1923-2023). Przyczynek do Historii sportu w mieście, Kraków – Kalwaria Zebrzydowska 2023

Lesław Lassota, Andrzej Nowakowski, Miejski Klub Sportowy „Kalwarianka” w Kalwarii Zebrzydowskiej (1923-2023). Przyczynek do Historii sportu w mieście, Kraków – Kalwaria Zebrzydowska 2023 – Review

Ks. Michał Kwiecień

Andrzej Nowakowski, Leśnica. Zarys historii wioski od XIV wieku po współczesność, Kraków 2023

Andrzej Nowakowski, Leśnica. Zarys historii wioski od XIV wieku po współczesność, Kraków 2023 – Review

Krzysztof Koźbiał

Andrzej Nowakowski, Katastrofy i wypadki kolejowe w powiecie wadowickim na tle rozwoju kolejnictwa w regionie (1884-2022), Tarnów 2023

Andrzej Nowakowski, Katastrofy i wypadki kolejowe w powiecie wadowickim na tle rozwoju kolejnictwa w regionie (1884-2022), Tarnów 2023 – Review

Joanna Małocha

Parafia Witanowice z Sercem i Duszą, red. Edyta Bliźnik, Renata Skorczyńska, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, Witanowice 2017

Parafia Witanowice z Sercem i Duszą, red. Edyta Bliźnik, Renata Skorczyńska, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, Witanowice 2017 – Review

Włodzimierz Próchnicki

Mirosław Wójcik wstęp, oprac., przypisy, Tadeusz Ervinne (Stefan Essmanowski, Emil Zegadłowicz), Gra w zielone czyli Świadome ojcostwo. Heca w trzech aktach z prologiem i epilogiem, 2022

Mirosław Wójcik wstęp, oprac., przypisy, Tadeusz Ervinne (Stefan Essmanowski, Emil Zegadłowicz), Gra w zielone czyli Świadome ojcostwo. Heca w trzech aktach z prologiem i epilogiem, 2022 – Review

Publikacje

Marcin Witkowski

Publikacje za rok 1999

Publications for 1999

Monika Meus
Marcin Witkowski

Publikacje za rok 2023

Publications for 2023

Nota o autorach

Note about the authors

Pobierz pełną wersję w formacie pdf