Hasioki – przedwojenny dopalacz

Pobierz w PDF

download a PDF file

Authors:

Przemysław M. Płonka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jagiellonian University in Kraków

ORCID: click here

Daria Rusin

Towarzystwo Miłośników Andrychowa

Abstract

Hasiok – pre-war designer drugs

The text concerns the analysis of the words “hasiok” and “hasioki” in two interdependent meanings. The more common one, characteristic of the Silesian dialect, is a regional synonym for garbage can, including a waste dump found in industrial regions. In the second meaning, characteristic of the Andrychów area neighboring Silesia, “hasioki” is a word without a singular number, denoting ether and its solution, distributed illegally for consumption purposes. In the interwar years, drinking ether became a dangerous and legally stigmatized addiction.

Keywords: hasiok, hasioki, ether, etheromany

Pages:

281 – 285

Bibliography:

Normative act

Ustawa z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających, Dz.U. 1923, nr 72, poz. 559.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1928 r. o uznaniu eteru etylowego i jego mieszanin za szczególnie niebezpieczne dla zdrowia, Dz.U. 1928, nr 45, poz. 443.

Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych, Dz.U. 1951, nr 1, poz. 4.

Monography

Miodek J., O śląskiej ojczyźnie-polszczyźnie w „Śląsku”, Katowice 2022.

Studies

Dziś są dopalacze, przed wojną był eter, „Rynek Aptek”, https://www.rynekaptek.pl/po-godzinach/dzis-sa- -dopalacze-przed-wojna-byl-eter,8620.html, s. 1-2 [dostęp: 13 XI 2023 r.].

Momot A., Gwara w górnośląskiej przestrzeni miejskiej, „LingVaria”, 2018,r. XIII, nr 2(26), s. 303-316, file- :///D:/Pobrane/20-Momot-Gwara-w-gornoslaskiej-przestrzeni-miejskiej.pdf [dostęp: 13 XI 2023 r.].

Płonka P., Hasioki, „Nowiny Andrychowskie”, 2000, nr 1(110), s. 27, https://cdn.radioandrychow.pl/uploads/2021/06/NA-01-2000.pdf [dostęp: 7 XI 2023 r.].

Netography

wikipedia.org

youtube.com