Karol Wojtyła w wadowickiej ochronce

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Elżbieta Elena Wróbel CSFN

The Pontifical University of John Paul II in Kraków

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ORCID: click here

Abstract

Karol Wojtyła in the orphanage in Wadowice

An article devoted to the search for the actual place of the so-called in the „orphanage” or day care home that Karol Wojtyła attended as a child. The author proves that it was a convent of the Sisters of Nazareth in Wadowice, and not the building located next door and previously considered a „orphanage”.

Keywords: orphanage, Sisters of Nazareth, Karol Wojtyła

Pages:

288 – 292

Bibliography:

Archival sources

Archiwum Domu Prowincjonalnego Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Kronika Domu Opatrzności w Wadowicach 1917-1925

Magazines

„L’Osservatore Romano”, 1989, nr 7.

Studies

Burghardt M., Wadowickie korzenie Karola Wojtyły, Wadowice 2013.

Kindziuk M., Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II, Kraków 2020.

Kindziuk M., Matka papieża. Poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej, Kraków 2013.

Ruchniewicz M., Historycy i historia wobec pamięci. Refleksje na marginesie wielkich dyskusji, „Filoteknos”, 2021, nr 11, s. 299- 314.

Wilkońska J., Błogosławiony Jan Paweł II. Historia życia Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2008.