Adres redakcji

Wadowickie Centrum Kultury
im. Marcina Wadowity

ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice

wadoviana.eu
wadoviana@wck.wadowice.pl

tel. 33 873 81 00