Lesław Lassota, Andrzej Nowakowski, Miejski Klub Sportowy Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej (1923-2023). Przyczynek do historii sportu w mieście, Kraków – Kalwaria Zebrzydowska 2023, s.134

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Marcin Grala

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Pontifical University of John Paul II in Krakow

Abstract:
 

Book review: Lesław Lassota, Andrzej Nowakowski, Miejski Klub Sportowy Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej (1923-2023). Przyczynek do historii sportu w mieście, Kraków – Kalwaria Zebrzydowska 2023, s.134

Book review by Ph.D. Lesław Lassota and professor Andrzej Nowakowski dedicated to sport club „Kalwarianka” in Kalwaria Zebrzydowska. Lesław Lassota is an academic in University in Rzeszów, Andrzej Nowakowski, retired academic among others in University in Rzeszów, is also the author over two hundred articles and monographs.
 

Key words: review, Kalwarianka, monography

Pages

324 – 327