Marcin Witkowski

Marcin Witkowski – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obronił pracę doktorską „Więzienie karno-śledcze w Wadowicach na tle dziejów więziennictwa w Polsce >>ludowej<< w latach 1945-1956” . Zainteresowania badawcze: najnowsza historii Wadowic, szczególnie dzieje więzienia i aparatu bezpieczeństwa, młyny wodne. Publikował m.in. w „Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences” i „Folia Historica Cracoviensia”. Kierownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach i sekretarz redakcji rocznika „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”.

 

Wybrane publikacje:

W poszukiwaniu odcieni przeszłości, współautor J. Pytlowska-Bajak, Wadowice 2020.

Józef Jura. Wadowicki rzeźbiarz i portrecista, red. J. Pytlowska-Bajak, M. Witkowski, Wadowice 2016.

Wadowice. W obiektywie czasu, tekst K. Witkowski, M. Witkowski, red. Z. Jurczak, W. Kołodenny, J. Krupnik, S. Kulig, R. Talaga, M. Witkowski, P. Wyrobiec, Wadowice 2015.

Kalendarium życia i pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II, Wadowice 2011.

Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum, red. P. Wyrobiec, M. Witkowski, Wadowice 2009.

The impact of watermills on changes in the hydrographic network in the Carpathian Foothills in Poland. współautor K. Witkowski, „Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences”, 2018, 13, 2, 605-611.

Major Adam Dobrodzicki (1883-1944) – adiutant Józefa Piłsudskiego, w: „Idziemy w bój życia”. Społeczność wadowickiego Gimnazjum w drodze do Niepodległej. Pamięci Wadowiczanom: nauczycielom, absolwentom i uczniom wadowickiego Gimnazjum Humanistycznego, którzy oddali życie za Niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1921, red. nauk. K. Meus, Wadowice 2018, s. 125-153.

Pamiętnik zbiorowy – wojenne wypracowania uczniów wadowickiego Gimnazjum i Liceum spisane w październiku 1939, w: Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016, redakcja naukowa: K. Karolczak, K. Meus, J. Popiel, Nowy Sącz 2016.

Rudolf Höss w wadowickim więzieniu. Ostatnie dni byłego komendanta Auschwitz, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 18, 2015, ss. 128-149.

Wójta Józefa Putka droga do interdyktu. Konflikt między władzami gminnymi a proboszczem w Choczni w świetle dokumentów kościelnych, ”Folia Historica Cracoviensia”, vol. 19/2013, ss. 317-337.

Przed obliczem wadowickiej Temidy (cz. II). Kat z placu drzewnego, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 17, 2014, ss. 149-181.

Przed obliczem wadowickiej Temidy (cz. I). Edith Grünewald – ciekawa historia, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 16, 2013, ss. 139-168.

Trybun ludowy. Rzecz o Józefie Putku, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 15, 2012, ss. 75-112.

Ks. dr Czesław Skowron (17 czerwca 1924 – 26 sierpnia 2012), ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 15, 2012, ss. 113-122.

Józef Zeman (7 grudnia 1932 – 30 listopada 2010), ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 15, 2012, ss. 127-136.

Bez ostatniego rozdziału. Nowa historia pomnika Poległych Żołnierzy 12 Pułku Piechoty, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 14, 2011, ss. 111-126.