Marcin Witkowski

Marcin Witkowski – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach (2006-2007), doktorant Wydziału Historycznego UJ, kierownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach, badacz najnowszej historii Wadowic ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wadowickiego zakładu karnego.

Wybrane publikacje:

Adama Deca dwie przestrzenie twórcze, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 14, 2011, ss. 242-254.

Bez ostatniego rozdziału. Nowa historia pomnika Poległych Żołnierzy 12 Pułku Piechoty, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 14, 2011, ss. 111-126.

”Blogi’39” – śladów historii ciąg dalszy, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 13, 2010, ss. 273-283.

Jagiellonowie na zamku w Oświęcimiu. Relacja z konferencji naukowej ”Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku”, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 17, 2014, ss. 227-229.

Józef Jura. Wadowicki rzeźbiarz i portrecista, red. J. Pytlowska-Bajak, M. Witkowski, Wadowice 2016.

Józef Zeman (7 grudnia 1932 – 30 listopada 2010), ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 15, 2012, ss. 127-136.

Kalendarium życia i pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II, Wadowice 2011.

Ks. dr Czesław Skowron (17 czerwca 1924 – 26 sierpnia 2012), ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 15, 2012, ss. 113-122.

Malarstwo jak psychoterapia. Wspomnienie o Krystynie Sowińskiej, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 14, 2011, ss. 261-263.

Pamiętnik zbiorowy – wojenne wypracowania uczniów wadowickiego Gimnazjum i Liceum spisane w październiku 1939, w: Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016, redakcja naukowa: K. Karolczak, K. Meus, J. Popiel, Nowy Sącz 2016.

Przed obliczem wadowickiej Temidy (cz. I). Edith Grünewald – ciekawa historia, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 16, 2013, ss. 139-168.

Przed obliczem wadowickiej Temidy (cz. II). Kat z placu drzewnego, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 17, 2014, ss. 149-181.

Rudolf Höss w wadowickim więzieniu. Ostatnie dni byłego komendanta Auschwitz, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 18, 2015, ss. 128-149.

Trybun ludowy. Rzecz o Józefie Putku, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 15, 2012, ss. 75-112.

Wadowice. W obiektywie czasu, tekst K. Witkowski, M. Witkowski, red. Z. Jurczak, W. Kołodenny, J. Krupnik, S. Kulig, R. Talaga, M. Witkowski, P. Wyrobiec, Wadowice 2015.

Wójta Józefa Putka droga do interdyktu. Konflikt między władzami gminnymi a proboszczem w Choczni w świetle dokumentów kościelnych, ”Folia Historica Cracoviensia”, vol. 19/2013, ss. 317-337.

Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum, red. P. Wyrobiec, M. Witkowski, Wadowice 2009.

Wspomnienie o Karolu Pustelniku, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 14, 2011, ss. 238-241.

Wystawa ”Katyń”, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 13, 2010, ss. 284-287.