Mirosław Wójcik wstęp, oprac., przypisy, Tadeusz Ervinne (Stefan Essmanowski, Emil Zegadłowicz), Gra w zielone czyli Świadome ojcostwo. Heca w trzech aktach z prologiem i epilogiem, 2022

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Włodzimierz Próchnicki

ORCID: click here

Abstract:
 
Mirosław Wójcik wstęp, oprac., przypisy, Tadeusz Ervinne (Stefan Essmanowski, Emil Zegadłowicz), Gra w zielone czyli Świadome ojcostwo. Heca w trzech aktach z prologiem i epilogiem, 2022 – Review
 
Publikacja Gry w zielone stanowi element większego cyklu publikacji Dzieł nieznanych Emila Zegadłowicza. Spośród owych dzieł wymieniony dramat jest chyba dziełem najbardziej „nieznanym” i już sam ten fakt pozwala rozstrzygnąć, że publikacja jest opracowaniem nie tylko oryginalnym, ale także bardzo wzbogacającym naszą wiedzę o pisarzu i jego epoce. Edycja została przygotowana z wielką starannością i zgodnie z zasadami sztuki edytorskiej. Towarzyszące edycji samego dramatu opracowanie krytyczne pozwala w pełni odtworzyć siatkę znaczeń i kontekstów, w jakie w swoim czasie wpisywał się dramat Zegadłowicza i Essmanowskiego.
 
Key words: Emil Zegadłowicz, Stefan Essmanowski, Gra w zielone
 
Bibliography:
Boy-Żeleński T., Dziewice konsystorskie. Piekło kobiet. Jak skończyć z piekłem kobiet? Nasi okupanci, w: idem, Pisma, t. XV, oprac. W. Kopaliński, Warszawa 1958.
 
Francuski teatr kontestacji społecznej na przełomie XIX i XX wieku. Bunt kobiet (Louise Michel, Véra Starkoff, Nelly Roussel), red. T. Kaczmarek, Łódź 2022.
 
Jurandot J., Kott J., Puzyna K., Słonimski A., Tarn A., Sprawa polskiej komedii. Rozmowy o dramacie, „Dialog”, 1959, nr 4 s. 107-116.
 
Krzywicka I., Wyznania gorszycielki, Warszawa 1992.
 
Małgowska K., Ostrzeżenie przed totalitaryzmem. „Gra w zielone”, w: eadem, Od misterium do faktomontażu. Tematyka – idee – konwencje gatunkowe dramaturgii Emila Zegadłowicza,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahU
KEwiwtJ38mKqBAxW2DRAIHQyDCxwQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fdepotuw.ceon.
pl%2Fbitstream%2Fhandle%2Fitem%2F3268%2F3000-DR-FP-74222.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw1apZ1UP5It0Q1qBbxdX7Op&opi=89978449 [dostęp: 2023 IX 14 r.].
 
Marczak-Oborski S., Teatr polski 1918-1965. Teatry dramatyczne, Warszawa 1985.
 
Studencki W., Twórczość dramatyczna Emila Zegadłowicza, Wrocław 1962.