Natrętne myśli O Pokoju dziecinnym Emila Zegadłowicza

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Ewa Bartos

Uniwersytet Śląski w Katowicach

University of Silesia in Katowice

ORCID: click here

e-mail: ewa.bartos@us.edu.pl

Abstract

Intrusive thoughts. About Children’s room by Emil Zegadłowicz

The Children’s Room. The intrusive dialogues behind the scenes of the puppet theatre are bitter sarcasm, directed at both the reader of the drama and the author himself. The reader, immersed in the reading, becomes one of the author-hero’s playthings, who observes the course of erotic fantasies that, let us repeat, happen ‚behind the scenes’. Sexuality is an intrusive force that organises and influences a person’s life and feelings. It clutters his head. „Intrusive thoughts. On Emil Zegadłowicz’s The Children’s Room” is an interpretation of the work, with particular attention paid to the way eroticism functions in it, „sexual obsessions” and the introduction of the poetics of scandal.

Keywords: eroticism, pornography, reader, intrusiveness, scandal, play

Pages

13 – 30

Bibliography:

Ariès P., Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Gdańsk 1995.

Dzieci, t. 1-2, wybór, oprac. i red. M. Janion, S. Chwin, Gdańsk 1988.

Filar M., Pornografia. Studium z dziedziny polityki kryminalnej, Toruń 1977.

Leder S., Nerwice, w: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, red. A. Bilikiewicz, Warszawa 2011.

Lewartowska-Zychowicz M., Pokój dziecięcy – czyli o pewnej możliwości interpretacyjnej, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2019, nr 1, s. 7-55.

Studencki W., Twórczość dramatyczna Emila Zegadłowicza, Wrocław 1962.

Stusińska E., Zmory i Motory Emila Zegadłowicza, w: eadem, Dzieje grzechu. Dyskurs pornograficzny w polskiej prozie XX wieku (na wybranych przykładach), Gdańsk 2018.

Wójcik M., Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Kielce 2005.

Netografia

Małgowska K., Od misterium do faktomontażu. Tematyka – idee – konwencje gatunkowe dramaturgii Emila Zegadłowicza. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Olszewskiej, Warszawa 2018,

https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/3268/3000-DR-FP-74222.pdf?sequence=1 [dostęp: 20 XI 2023 r.]