Nie każdy węgiel jest czarny wystawa „Wykład o Węglu” 16 czerwca – 31 października

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Piotr Olejniczak

Muzeum Geologiczne Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection University of Science and Technology

Abstract

Not all coal is black – „Lecture aboute coal” 16 June – 31 October

Report from the exhibition presented at the Town Museum in Wadowice, aimed at drawing visitors’ attention to coal in a broad sense – showing it as an extremely important element in everyday life.

Keywords: exhibistion, coal, Town Museum in Wadowice

Pages:

316 – 318

Bibliography:

Gondera M., Skamieniałości fliszu karpackiego – motywy i kierunki ochrony, Kraków 1997.

Heflik W., Kamienie ozdobne Polski, Kraków 1987.

Heflik W., Natkaniec-Nowak L., Minerały Polski, Kraków 1998.

Kasiński R.J., Zasoby węgla brunatnego w Polsce – stan rozpoznania i podstawowe problemy, Warszawa 2008.

Kotlarczyk J., Węgiel we fliszu karpackim – Kilka spostrzeżeń sedymentologicznych, Kraków 1979.

Ryłko W., Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski. Arkusz Wadowice, Warszawa 2015.

Starzycka A., Kasiński J., Saternus A., Urbański P., Węgiel brunatny, Warszawa 2020.

Starzycka A., Młynarczyk M., Zdanowski A., Węgiel kamienny, Warszawa 2020.

Zielińska M., Petrologiczne studium uwęglonego materiału organicznego we fliszu zewnętrznych Karpat Zachodnich, rozprawa doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 2012.

Netography:

 Mapa rozmieszczenia złóż węgli kamiennych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, http://geoportal.pgi. gov.pl/css/surowce/images/2016/mapy/large/large_0.jpg [dostęp: 20 IX 2023 r.].

Wołkowicz K., Diament, https://jednaziemia.pgi.gov.pl/zasoby-ziemia/kamienie-szlachetne/3868-diament.html [dostęp: 22 IX 2023 r.].