W 2018 r. Muzeum Miejskie zaangażowało się w realizowany przez Ośrodek KARTA program „Nieskończenie Niepodległa”, którego celem jest partnerskie współdziałanie środowisk lokalnych w roku Stulecia Niepodległości. Współpracujące z Ośrodkiem KARTA instytucje i stowarzyszenia organizują różnego rodzaju działania regionalne – debaty, wystawy, spotkania, wydają publikacje. Twórcy programu proponują wspólną refleksję i debatę nad kondycją polskiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad.

W ramach projektu Muzeum Miejskie zaprasza do podróży przez skomplikowaną historię Polski minionego stulecia.

W kolejnych tygodniach na stronie internetowej wydawanego przez WCK rocznika wadoviana.eu ukazywać się będą artykuły prezentujące drogę Rzeczypospolitej przez stulecie od stycznia 1918 r. do współczesności.

W drodze do niepodległej (1914 – 1918)
O kształt państwa (1918 – 1921)
W dwudziestoleciu międzywojennym (1921 – 1939)
II wojna światowa (1939 – 1945)
Za żelazną kurtyną (1945 – 1989)
W wolnej Rzeczypospolitej (po 1989 r.)