O. dr hab. Honorat Czesław Gil OCD

O. dr hab. Honorat Czesław Gil (1934-2015), karmelita bosy, przez ponad 40 lat związany z klasztorem karmelitańskim w Wadowicach. Wicepostulator w procesie kanonizacyjnym O. Rafała Kalinowskiego oraz w procesie beatyfikacyjnym O. Alfonsa Marii Mazurka. Przewodniczący Komisji Historycznej (2007-2009) w dochodzeniu diecezjalnym dotyczącym beatyfikacji i kanonizacji karmelitanki boskiej sł. b. Teresy od Jezusa (Marianny Marchockiej). Autor licznych prac z zakresu historii zakonu, w tym pierwszego polskiego zarysu jego dziejów, historii karmelitów w Wadowicach, kultu św. Józefa i życia religijnego w mieście w dwudziestoleciu międzywojennym, biograf św. Rafała Kalinowskiego (wydał jego listy i konferencje) oraz redaktor wadowickich kronik klasztornych. Publikował m.in. na łamach „Roczników Teologiczno – kanonicznych”, „Roczników humanistycznych”, „Naszej Przeszłości” oraz „Wadovianów. Przeglądu historyczno-kulturalnego”.

Członek redakcji rocznika „Wadoviana” w latach 2012 – 2015.

Zmarł w klasztorze w Wadowicach 12 września 2015 r. Pochowany w kwaterze OO. karmelitów na wadowickim cmentarzu parafialnym.

Ważniejsze publikacje

Listy polskich misjonarzy z Burundi, wyd. H. Cz. Gil OCD, Kraków 1979.

Z dziejów kultu św. Józefa w prowincji polskiej Karmelitów Bosych, w: Józef z Nazaretu, praca zbiorowa, t. 2, Kraków 1979.

Z dziejów kultu św. Józefa, w: Józef z Nazaretu, t. 2, Kraków 1980.

Karmelici bosi, w: Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945, red. ks. Z. Zieliński, Warszawa 1982.

O. Rafał Kalinowski 1835-1907, Kraków 1984.

Zwyciężyłeś zwycięstwem Boga. Sługa Boży Alfons Maria Mazurek OCD 1891-1944, Kraków 1994.

Życie codzienne karmelitanek bosych w Polsce w XVII-XIX wieku, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1997.

Mistrz Jan od Jezusa i Maryi (1563 – 1614), tłum. H. Cz. Gil OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1998.

Słownik polskich karmelitanek bosych 1612-1914, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1999.

Karmel w Ziemi Świętej. Wczoraj i dziś, tłum. H. Cz. Gil OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2001.

Historia Karmelu Terezjańskiego, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002).

Święty Józef, Patron wadowickiej Górki, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2004.

Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga jubileuszowa, praca zbiorowa pod red. H. Cz. Gila OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych Kraków 2005.

Wychwalajcie mężów sławnych. Wspomnienia o św. Rafale Kalinowskim, wybór i oprac. H. Cz. Gil OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2008.

Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach 1892-1921, oprac. H. Cz. Gil OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2009.

Karmelici Bosi w Wadowicach, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2010.

Ojciec Rudolf Warzecha (1919-1999), Oficyna Wydawnicza Grafikon, Wadowice 2010.

Teresa od Jezusa (Maria Marchocka). Autobiografia mistyczna i inne pisma, oprac. H. Cz. Gil OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2010.

Wpatrzona w ukrzyżowanego – Matka Teresa Marchocka, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011.

Karmelitanki Bose w Polsce, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011.

Historia Karmelu Terezjańskiego, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012.

Ludzie z wadowickiej Górki, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012.

Św. Rafał Kalinowski. Kartki z księgi mojego życia, oprac. H. Cz. Gil OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012.