O kolekcji i wystawie „W niefrasobliwym świecie frasobliwych świątków”

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Kazimierz Mazurek

Abstract

About the collection and exhibition „In the unworried world of worried saints”

Report from the exhibition that took place at the Town Museum in Wadowice between March and June 2023. Collector Kazimierz Mazurek presented 49 works by 34 authors, including from Małopolska, Silesia, Pomerania, Mazovia and Podlasie.

Keywords: folk sculpture, Oskar Kolberg, Pensive Christ, Town Museum in Wadowice

Pages:

309 – 315

Bibliography:

„Akcent”, 1986, nr 4(26) (Chłopi – twórcy kultury).

Błachowski A., Nie tylko chlebem… portrety twórców ludowych, LSW, Warszawa 1987.

Błachowski A. Wielcy Polacy, ich życie i dzieła w rzeźbie ludowej. Ogólnopolska wystawa pokonkursowa, Muzeum Etnograficzne, Toruń 1975.

Bukowski Z., Kształty wzruszeń, Kara Remusa, Gdańsk 1991.

Cichy W., Muzea i izby regionalne PTTK, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1985.

Czarnecka I., Polska Sztuka Ludowa, Wydawnictwo Polonia, Warszawa 1958.

Grąbczewski W., Diabeł polski w rzeźbie i legendzie, LSW, Warszawa 1990.

Kotarska E., Artyści spod strzechy, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1993.

Kroh A., Współczesna rzeźba ludowa Karpat Polskich, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1979.

Krzysztofowicz S., O sztuce ludowej w Polsce, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972.

Ozgowicz E., Śląska rzeźba ludowa w drewnie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1973.

Pokropek M., Atlas sztuki ludowej w Polsce, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1978.

Pokropek M., Przewodnik po izbach regionalnych w Polsce, LSW, Warszawa 1980.

Pokropek M., Fryś E., Iracka A., Sztuka ludowa w Polsce, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988.

Przała T., Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 1988.

Reinfuss R., Ludowa rzeźba kamienna w Polsce, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1989.

Schauss H.-J., To wszystko wyszło ode mnie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989.

Skurpski H., O sztuce ludowej Warmii i Mazur, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1971.

Sylwetki twórców i popularyzatorów kultury i sztuki województwa bielskiego, red. i oprac. Z. Bożek, Bielsko-Biała 1987.

Szałaśna K., Szkulmowska W., Ostrowska-Wójcikowa H., Współczesna sztuka ludowa Kaszub, Biuro Wystaw Artystycznych, Bydgoszcz 1987.

Trojanowska I., Twórcy ludowi Kaszub, Krajowa Agencja Wydawnicza, Gdańsk 1982.