Pacyfikacja demonstrantów, Szczecin, KW PZPR, 17.12.1970, Ośrodek KARTA