Parafia Witanowice z Sercem i Duszą, red. Edyta Bliźnik, Renata Skorczyńska, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, Witanowice 2017

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Katarzyna Małocha

ORCID: clic here

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Pontifical University of John Paul II in Krakow

Abstract

Parafia Witanowice z Sercem i Duszą, red. Edyta Bliźnik, Renata Skorczyńska, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, Witanowice 2017 – Review

Book review by Edyta Bliźniak and Renata Skorczyńska dedicated to St. Nicholas parish in Witanowice. The authors focused on interviews (oral history) with older residents (the viiages: Babice, Lgota, Witanowice, Wyźrał), obtaining a picture of the parish from the first half of the 20th century.

Keywords: review, Witanowice, oral history

Pages

335 – 337

Bibliography:

Boroń M., Góralczyk R., Putek Sz., Z dziejów parafii Witanowice, Lgota 2021.

Buś A., Krótki zarys dziejów Witanowic i parafii Witanowice, Tomice 1995.

Historia mówiona. Elementarz, red. R. Dąbrowski et al., Warszawa 2008.

Witanowice na starej fotografii, oprac. R. Góralczyk, Tomice 2017.

Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie, wyd. E. Janota, Kraków 1865.