Piotr Wyrobiec

Piotr Wyrobiec – historyk, absolwent Wydziału Historycznego UJ, nauczyciel, dziennikarz, dyrektor Zbiorów Historycznych Ziemi Wadowickiej (1996-2000) a od października 2000 r. Wadowickiego Centrum Kultury. Założyciel (1998 r.) i redaktor naczelny rocznika. Autor licznych artykułów historycznych, m.in. na łamach ”Wadovianów”, wydawca publikacji i albumów poświęconych historii Wadowic, autor i współautor ekspozycji w Muzeum Miejskim.

Wybrane publikacje:

Egzekucja na wadowickim rynku, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 11, 2008.

Jeszcze o dekoracji budynku ”Sokoła” w Wadowicach, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 10, 2006.

Nowy projekt WCK – Wadowicki Uniwersytet Dzieci, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 17, 2014.

Wadowice. Kartki z rodzinnego albumu, tekst Cz. Gil OCD, oprac. podpisów M. Siwiec-Cielebon, P. Wyrobiec, red. P. Wyrobiec, Wadowice 2008.

Wadowice na dawnych pocztówkach, red. P. Wyrobiec, Wadowice 2000.

Wadowice. W obiektywie czasu, tekst K. Witkowski, M. Witkowski, red. Z. Jurczak, W. Kołodenny, J. Krupnik, S. Kulig, R. Talaga, M. Witkowski, P. Wyrobiec, Wadowice 2015.

Wadowicki Teatr Próg: od grupy młodzieżowej do profesjonalnego zespołu teatralnego, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 16, 2013.

Wadowickie wspomnienia września 1939 r., ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 12, 2009.

Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum, red. P. Wyrobiec, M. Witkowski, Wadowice 2009.

Życie polityczne Wadowic w latach 1951-1995, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. E. Kotowiecki, A. Nowakowski, G. Studnicki, Wadowice 1997.