Piotr Wyrobiec

Piotr Wyrobiec – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nauczyciel, dziennikarz, dyrektor Zbiorów Historycznych Ziemi Wadowickiej (1996-2000) a od października 2000 r. Wadowickiego Centrum Kultury. Założyciel (1998 r.) i redaktor naczelny rocznika „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”. Autor licznych artykułów historycznych, wydawca publikacji i albumów poświęconych historii Wadowic, autor i współautor ekspozycji w Muzeum Miejskim.

Wybrane publikacje:

Wadowice. W obiektywie czasu, tekst K. Witkowski, M. Witkowski, red. Z. Jurczak, W. Kołodenny, J. Krupnik, S. Kulig, R. Talaga, M. Witkowski, P. Wyrobiec, Wadowice 2015.

Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum, red. P. Wyrobiec, M. Witkowski, Wadowice 2009.

Wadowice. Kartki z rodzinnego albumu, tekst Cz. Gil OCD, oprac. podpisów M. Siwiec-Cielebon, P. Wyrobiec, red. P. Wyrobiec, Wadowice 2008.

Wadowice na dawnych pocztówkach, red. P. Wyrobiec, Wadowice 2000.

Życie polityczne Wadowic w latach 1951-1995, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. E. Kotowiecki, A. Nowakowski, G. Studnicki, Wadowice 1997.