Plakat wydany przez NSZZ Solidarność po wydarzeniach bydgoskich, 03.1981 r.