Polityka Open Access

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Rocznik zapewnia natychmiastowy, wolny, powszechny i trwały dostęp do jego treści, wspierając globalną wymianę wiedzy naukowej. Wydawnictwo i Redakcja nie pobierają opłat za przygotowanie i opublikowanie tekstu.