prof. dr hab. Alois Woldan

Prof. dr hab. Alois Woldan, profesor Literatury Słowiańskiej i kierownik Instytutu Slawistyki Universität Wien (Uniwersytet Wiedeński). Studiował teologię, slawistykę i komparatystykę na Uniwersytecie w Innsbrucku (abs. 1978 r.). W latach 1978–1979 był stypendystą Uniwersytetu w Woroneżu (wówczas ZSRS) a rok później lektorem w Institut Inostrannych Jazykov na uniwersytecie moskiewskim (1979/1980). W roku 1982 obronił doktorat ze slawistyki i komparatystyki poświęcony Michaiłowi Bułhakowowi i rozpoczął pracę asystenta w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Salzburgu, pełniąc także funkcję austriackiego lektora na Uniwersytecie Wrocławskim (1984–1986). Swoją rozprawę habilitacyjną (1995 r.) pt. Österreich-Mythos in der polnischen Literatur (Austriacki mit w polskiej literaturze) poświęcił literaturze polskiej. W latach 1998–2005 prof. Woldan był pracownikiem Uniwersytetu w Passau a od roku 2005 wykłada literaturę słowiańską na Uniwersytecie Wiedeńskim.

Jego szerokie zainteresowania badawcze koncentrują się m.in. na literaturze polskiej XX w. oraz relacjach między literaturą polską, ukraińską i niemiecką w XIX-wiecznej Galicji. Prof. Woldan aktywnie uczestniczy w życiu akademickim nie tylko w rodzinnej Austrii ale także w Polsce, m.in. w prezentacji niemieckiego wydania książki Tadeusza Różewicza w Warszawie. Organizuje wystawy polskiego plakatu i pokazy polskich filmów fabularnych. Aktywnie współpracuje z Stacją Naukową PAN w Wiedniu oraz działającym przy niej Klubem Profesorów. Wspólnie z POLONICUM organizuje letni polsko-austriacki kurs tandemowy. W Polsce gości z różnego rodzaju wykładami, w lutym 2014 r. wygłosił także prelekcję w Wadowicach – w ramach Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, funkcjonującego przy Wadowickim Centrum Kultury im. M. Wadowity, prof. Woldan wygłosił wykład pt. „Tematyka ropy naftowej w literaturze galicyjskiej – teksty polskie, ukraińskie i niemieckie”, potwierdzający jego szerokie spektrum zainteresowań badawczych.

Wybrane publikacje książkowe:

Der Österreich-Mythos in der polnischen Literatur, Wien – Köln – Weimar 1996.

Mit Austrii w literaturze polskiej, Kraków 2002.

Zweiter Anlauf. Ukrainische Literatur heute, (zusammen mit K. Warter, J. Andruchowytsch, H. Petrosanjak, T. Hawryliw), Passau 2004.

Schwarze Gedanken? Zum Werk von Tadeusz Różewicz, A. Woldan, B. Hartman, Passau 2007.

Polnische Literatur. Ausgewählte Fragen und Neue Zugänge (zusammen mit Irmgard Nöbauer), Wien 2007.

Między Galicją, Wiedniem i Europą. Aspekty twórczości literackiej Andrzeja Kuśniewicza, Wiedeń 2008.

Europa Erlesen: Lemberg, Klagenfurt 2008.

Pogłosy. Aspekty twórczości Ewy Lipskiej, Wiedeń 2011.

Sarmacka pamięć. Wokół bitwy pod Wiedniem, (współred.), Warszawa 2014.

Beiträge zu einer Galizienliteratur, Frankfurt am Main 2015.

Studia galicyjskie, Kraków 2019.