Przed spalonym KW PZPR w Szczecinie, 17.12.1970, fot. KL _Ośrodek KARTA