Publikacje za rok 1999

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Marcin Witkowski

Muzeum Miejskie w Wadowicach

The Town Museum in Wadowice 

ORCID: click here

e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl

Abstract:
 
Publications for 1999
 
List of publications on Wadowice and the surrounding area, which appeared in 1999.
 
Key words: publications, bibliography, monographs
 
Pages

344-349

Bibliography:

110 lat działalności Zespołu Szkół Mechanicznych w Wadowicach: 1889-1999,
red. zbior., Wadowice 1999.

Bóg jest miłością: teksty homilii i przemówień papieskich wygłoszonych w czasie VI pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny (5.06-17.06.99), Oborniki Śląskie 1999.

Fręś J.A., Karol Wojtyła – opowieść o świętości, Katowice 1999.

Gil H.Cz. OCD, Błogosławiony Alfons Maria Mazurek karmelita bosy 1891-1944. Z grona polskich Męczenników 1939-1945, Kraków 1999.

Gil H.Cz. OCD, Klasztor Karmelitów Bosych w Wadowicach, Kraków 1999.

Gil H.Cz. OCD, Ojciec Rudolf Warzecha. Kapłan z otwartymi oczami, Kraków 2000.

Jubileusz szkoły podstawowej im. Mariana Kowalskiego w Rzykach 1989-1998: szkice monograficzne, red. A. Denisow, J. Paleczny, tekst E. Demczuk et al., Wadowice 1999.

Na wsi i dla wsi. 25 lat istnienia Technikum Rolniczego w Radoczy, oprac. M. Kręcioch, Radocza 1999.

Nowakowski A., Z dziejów wadowickiej kolei: (1887-1999), Wadowice 1999.

Na pamiątkę zakończenia rozbudowy szkoły i otwarcia Sali gimnastycznej w 115 rocznicę istnienia Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Roczynach, praca zbior., Drukarnia Drukpress, Roczyny 2000.

Palmares wystawy filatelistyczno-numizmatycznej 20 rocznica pontyfikatu Jana Pawła II w Wadowicach, 17-30 października 1998, oprac. L. Kmita, Polski Związek Filatelistów, Zarząd Koła nr 32, Wadowice 1999.

Studnicki G., Jan Paweł II w Ojczyźnie. Kalendarium, Wadowice 1999.

Studnicki G., Przewodnik Wadowice, Wadowice 1999.

Studnicki G., Z dziejów kultu wadowickiej Madonny. Pamiątka koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Wadowice, 16 czerwca 1999 roku, Wadowice 1999.

Zagórnik, oprac. i red. K. Kilian, M. Mrawczyński, J. Nowak, Kraków 2000.