Publikacje za rok 2007

 1. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 (The atlas of the independence underground in Poland), red. R. Wnuk et al., oprac. haseł T. Balbus et al., Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa Lublin 2007

oprawa twarda, format 34 x 24 cm, s. 574 (w tym złoż.), [il.; mapy]

Opracowanie przygotowane przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej pod redakcją dr. hab. Rafała Wnuka (w 2007 r. kierownika Biura Edukacji Publicznej IPN Oddział w Lublinie) przedstawia obraz struktur polskiego podziemia niepodległościowego na ziemiach polskich po 1944 r.

Jeden z rozdziałów, opracowany przez dr. Macieja Korkucia, poświęcony jest działalności podziemia w województwie krakowskim (s. 297-329) Okręgowi Krakowskiemu Armii Krajowej (lipiec 1944 styczeń 1945) oraz strukturom i działalności organizacji antykomunistycznych („NIE”, Delegatury Sił Zbrojnych, WiN, NSZ i NOW-NZW). Na tym tle przedstawione zostały lokalne organizacje niepodległościowe, obejmujące swoim zasięgiem teren powiatu wadowickiego m.in.: Armia Polska w Kraju (por. Mieczysław Wądolny „Mściciel”, „Granit”, Ignacy Sikora „Prawy”), poakowski oddział „Huragan” (sierż. Jan Ziomkowski „Śmiały”) czy oddział Mieczysława Spuły „Felusia”.

Publikacja zawiera bogatą bazę źródłową, bibliografię oraz indeks geograficzny i osobowy.

 1. M. Burghardt, Nieznany przyjaciel Karola Wojtyły Wincenty Bałys, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007

oprawa twarda, format 21 x 15 cm, s. 116 [il.]

Publikacja jest próbą wydobycia z mroku zapomnienia niezwykłej postaci Wincentego Bałysa, wadowickiego artysty malarza i rzeźbiarza, którego w latach przedwojennych połączyła przyjaźń z Karolem Wojtyłą i Mieczysławem Kotlarczykiem. Książka odsłania ich wspólną wizję przyszłości, ugruntowaną na ideałach religijnych, patriotycznych i artystycznych. Dowodzi wpływu Wincentego Bałysa na artystyczne dokonania Karola Wojtyły. (Ze wstępu)

 1. Człowiek zdobyty przez Chrystusa. Św. Rafał Kalinowski i Jan Paweł II, oprac. S. T. Praśkiewicz OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2007

oprawa miękka, format 20 x 17,5, s. 24 [il.]

Wzbogacona licznymi fotografiami broszura przedstawia krótki rys związków Karola Wojtyły z Karmelem, postacią św. Rafała Kalinowskiego oraz karmelitańską duchowością. Autor przytacza liczne wypowiedzi bp. Wojtyły a później papieża Jana Pawła II tak ze spotkań z zakonnikami jak i listów oraz homilii zamieszczanych na łamach „Tygodnika Powszechnego” i „L’osservatore Romano”.

Pisząc o związkach młodego Karola Wojtyły z wadowickim klasztorem karmelitów, O. Praśkiewicz przytacza słowa papieża z książki „Dar i tajemnica”: W Wadowicach był Karmel, klasztor na Górce, czasem swojego powstania związany z postacią św. Rafała Kalinowskiego. Wadowiczanie licznie uczęszczali do tego klasztoru, a to oznaczało związanie się z tradycją karmelitańskiego szkaplerza. Ja zapisałem się do szkaplerza mając chyba 10 lat i do dzisiaj ten szkaplerz noszę (Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 1996, s. 28-29).

 1. J. B. Górkiewiczowa, Wybór wierszy i opowiadań, wybór i oprac. R. Kadela, D. Polan, Gimnazjum w Mucharzu im. Janiny Barbary Górkiewiczowej, Jaszczurowa 2007

oprawa miękka, format – 19,5 x 14 cm,  s. 142, [il.]

Na kartach literatury polskiej Janina Barbara Górkiewiczowa zapisała się przede wszystkim jako powieściopisarka i nowelistka. Adresowała swoje utwory w większości do młodzieży – to o niej i dla niej pisała przede wszystkim. Częstym gościem opowiadań i powieści Górkiewiczowej jest świat dorosłych – bohaterowie to ludzie dojrzali, doświadczeni życiowo, również starsi, będący u schyłku życia. [- -] Debiutowała jednak wierszami publikowanymi w różnych czasopismach [- -] Wiersze J. B. Górkiewiczowej przepojone są głęboką miłością i przywiązaniem poetki do rodzinnej ziemi. Podkreśla w nim autorka piękno ojczystego krajobrazu. Szczególnie zachwyca metaforyczność świata przyrody – przyrody będącej powiernikiem, słuchaczem, rozmówcą. Wiersze poetki są osobistym wyznaniem podmiotu lirycznego, traktują o przemijaniu, tęsknocie, panuje w nich nastrój melancholii i zadumy. Nie brak w nich radości życia i umiłowania rodzinnej ziemi – Mucharza, Beskidów. Polski. (fragment rozdziału Wokół twórczości, s. 17)

Wybór wierszy i opowiadań poprzedzony jest wstępem biogramem Górkiewiczowej autorstwa Roberta Kadeli. Publikacja zawiera także wykaz twórczości pisarki i poetki z Mucharza.

 1. Karol Pustelnik. Malarstwo. Katalog wystawy, Drukarnia i Oficyna Wydawnicza Grafikon, Wadowice 2007

oprawa miękka, format 21 x 15 cm, s. 16 [il.]

Katalog towarzyszył wystawie prezentowanej w Muzeum Miejskim w okresie od 6 września do 6 października 2007 r. Jego tekst opracowała Magdalena Józefiak  a zdjęcia prac artysty wykonała Tamara Wiecheć.

 1. Katalog wystawy filatelistycznej z okazji VII Dnia Papieskiego Jana Pawła II : Pamięci Papieża Jana Pawła II, oprac. L. Kmita, B. Malec, Polski Związek Filatelistów, Koło nr 32 w Wadowicach, Wadowice 2007

oprawa miękka, format 21 cm, s. 31 [il.]

 

 1. A. Nowakowski, Wadowicka Solidarność wczoraj i dziś (1980-2005): zarys historii Związku i jego działalność w zakresie kultury fizycznej, Rzeszów 2007

oprawa miękka, format 30 x 25 cm, s. 81

Autor przedstawił historię wadowickiej „Solidarności” od momentu powstania pierwszych, nieformalnych struktur Związku w mieście (Fabryka Wtryskarek i ZMB „Bumar-Łabędy”) poprzez trudny okres stanu wojennego po jego reaktywację w 1989 r. i działalność w III Rzeczypospolitej. W swojej publikacji prof. Nowakowski skoncentrował się na związkach „Solidarności” z szeroko rozumianą kulturą fizyczną i sportem na ziemi wadowickiej.

Publikacja posiada obszerną bazę źródłową i bibliografię tematu.

 1. A. Nowakowski, Zarys dziejów Sokoła w Andrychowie i Choczni, Drukarnia i Oficyna Wydawnicza Grafikon, Wadowice 2007

oprawa miękka, format 21 x 15 cm, s. 87 [il.]

Publikacja poświęcona działalności gniazd sokolich w Andrychowie i Choczni jest kolejną w dorobku prof. Nowakowskiego książką poświęconą historii Towarzystwa Gimnastycznego. Praca składa się z dwóch części pierwsza to dzieje „Sokoła” w Andrychowie, druga poświęcona jest działalności Towarzystwa w Choczni. Autor scharakteryzował nie tylko działalność ćwiczebną i organizację gniazd ale także uwarunkowania geograficzne i historyczne obu miejscowości. Zwrócił również uwagę na losy „Sokoła” po zakończeniu II wojny światowej. Zarys dziejów Sokoła w Andrychowie i Choczni to kolejna w dorobku autora książka poświęcona ruchowi sokolemu w Małopolsce w okresie galicyjskim i latach II Rzeczypospolitej. Przed 2007 r. ukazały się szkice dotyczące dziejów gniazd sokolich m.in. w: Chrzanowie (2002), Kętach (2003), Trzebini (2003), Limanowej (2004) i Myślenicach (2004).

 1. Obrazy Sacrum. Katalog wystawy, Drukarnia i Oficyna Wydawnicza Grafikon, Wadowice 2007

oprawa miękka, format 19 x 19 cm, s. 24 [il.]

Katalog towarzyszył wystawie zorganizowanej w ramach VII Konfrontacji Artystycznych „Sacrum w Sztuce”. Reprodukcje obrazów i grafik przygotowała Tamara Wiecheć.

 1. Oddał życie z miłości. Rafał Kalinowski – Święty z Miasta Papieskiego w wypowiedziach Sługi Bożego Jana Pawła II, oprac. S.T. Praśkiewicz OCD, Drukarnia i Oficyna Wydawnicza Grafikon, Wadowice 2007

oprawa miękka, format 25,5 x 18 cm, s. 143 [il.]

Wydana w stulecie śmierci św. Rafała Kalinowskiego (1907-2007) książka ukazała się staraniem wadowickiego Urzędu Miasta i klasztoru OO. Karmelitów Bosych. Zawiera zbiór papieskich tekstów dotyczących osoby świętego przeora z Wadowic, Jego duchowości i wpływu jaki wywarł na formację duchową Karola Wojtyły a następnie Jana Pawła II. Ten bogaty materiał poprzedzają wstępy autorstwa Metropolity Krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza, ówczesnej burmistrz Wadowic Ewy Filipiak, zwierzchników Krakowskiej i Warszawskiej Prowincji Karmelu Terezjańskiego (O. Alberta S. Wacha i O. Mariana Stankiewicza) oraz przeora klasztoru na „Górce” i kustosza Sanktuarium św. Józefa, O. Włodzimierza Tochmańskiego.

 1. Papieskie miasto – Wadowice, Parafia pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, Wadowice 2007

oprawa miękka, format 20 x 19 cm, s. 35 [il.]

 1. A. Pietyra, Beskid Mały – część wschodnia: przewodnik rowerowy, Drukarnia i Oficyna Wydawnicza Grafikon, Wadowice 2007

oprawa miękka, format 20 x 11 cm, s. 72 [il., mapy]

Opis 12 rowerowych szlaków położonych we wschodniej części Beskidu Małego.

 1. K.R. Prokop, Św. Rafał Kalinowski, WAM, Kraków 2007

oprawa miękka, format 18,5 x 11 cm, s. 99  [il.]

Biografia Rafała Kalinowskiego ukazująca jego drogę życiową od studiów inżynieryjnych i służby w armii carskiej poprzez udział w powstaniu styczniowym i zsyłkę na Syberię po wstąpienie do zakonu karmelitańskiego.

Publikacja zawiera obszerną bibliografię tematu.

 1. T. Ratajczak, Druki wadowickie XIX i pierwszej połowy XX wieku. Źródło do dziejów drukarstwa galicyjskiego, Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, Wadowice 2007


oprawa miękka, format 21 x 15 cm. s. 112

Opracowanie [- -] zawiera materiały źródłowe na temat wadowickiego repertuaru wydawniczego w latach 1825 – 1939, a patrząc szerzej – stanowi źródło do badań dziejów drukarstwa galicyjskiego w  XIX i pierwszej połowie XX w. Zasadniczą część tomu wypełnia zestawienie druków druków nadskawińskich w układzie chronologicznym oraz działowym, zaś całość dopełnia m.in. ustalenie rzeczywistego wkładu miejscowych oficyn wydawniczych w ogólną liczbę tytułów wydanych nad Skawą do II wojny światowej. (z „Uwag wstępnych”)

 1. Stefan Kotlarczyk, …Z doby dzisiejszej. Za Matkę Ojczyznę. Dwie sztuki sceniczne opatrzone komentarzem i przypisami, oprac. tekstów J. Kotlarczyk, D. Mróz, red. P. Wyrobiec, Wadowickie Centrum Kultury, Wadowice 2007

oprawa miękka, format 21 x 14,5 cm [il.]

Dwa niepublikowane do tej pory dramaty Stefana Kotlarczyka napisane w pierwszym dziesięcioleciu minionego wieku w opracowaniu Janusza Kotlarczyka i Dominiki Mróz. Wartościowym uzupełnieniem całości jest historia rodziny Kotlarczyków i ich teatru familijnego oraz studium z dziejów życia kulturalnego miasta autorstwa Stanisława Dziedzica.

Pozycja stanowi interesujący dokument z historii życia artystycznego międzywojennych Wadowic, miasta, w którym uformował się Mieczysław Kotlarczyk  – twórca Teatru Rapsodycznego i gdzie wychował się Karol Wojtyła. (Ze wstępu)

 1. Szlak Karola Wojtyły, Wadowickie Centrum Kultury, Wadowice 2007

oprawa miękka, format – 20 x 11 cm, s. 12 [il.]

Przewodnik po najważniejszych miejscach związanych z młodością Karola Wojtyły w Jego rodzinnym mieście. Wśród 13 opisanych obiektów znajdują się w nim m.in. dom przyszłego papieża, kościół parafialny, budynek dawnej Szkoły Powszechnej w Magistracie, gimnazjum a także cukiernia Karola Hagenhubera, w której przed wojną maturzyści zajadali się kremówkami.

 1. 1907-2007 stulecie MKS Skawa Wadowice, oprac. K. Meus, Wadowice 2007

oprawa miękka,  format 16 x 24 cm, s. 35 [il.]

W publikacji wydana z okazji 100-lecia „Skawy” dr Konrad Meus, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przedstawił dzieje klubu sportowego, którego początki sięgają września 1907 r. i rozegranego wówczas meczu piłkarskiego między drużyną wadowickich gimnazjalistów z koła sportowego „Vadovia” a krakowską drużyną „Czerwonych”. Autor opisuje kolejne wydarzenia z historii klubu od czasów galicyjskich po jego dzieje współczesne.