Publikacje za rok 2009

1. G. Bielec, L. Lassota, A. Nowakowski, Organizacja biegów ulicznych „Solidarności” w Rzeszowie i Wadowicach (1990-2005), w: Z tradycji lekkoatletyki w Polsce (1919-2009): in memoriam braci Freyerów – Alfreda (1901-1927) i Bronisława (1906-1944), red. S. Zaborniak, Sztafeta, Tarnobrzeg 2009, s. 117-127.

2. W. Gołda, A. Nowakowski, Biegi papieskie w Wadowicach i Niegowici w latach 2002-2008, w: Z tradycji lekkoatletyki w Polsce (1919-2009): in memoriam braci Freyerów – Alfreda (1901- 1927) i Bronisława (1906-1944), red. S. Zaborniak, Sztafeta, Tarnobrzeg 2009, s. 173-180.

3. J. Jędrygas, Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Stryszów – Groń Jana Pawła II. Przewodnik po ziemi rodzinnej Jana Pawła II, Voyage, Wadowice 2009, ss. 256.

oprawa twarda, format – 17 cm x 12 cm

Publikacja zawiera dokładny opis Wadowic oraz wybranych obiektów znajdujących się na „Wadowickim Szlaku Karola Wojtyły”. Można znaleźć w niej opisy m.in.: sankturaium Matki Bożej Anielskiej i Dróżek w Kalwarii Zebrzydowskiej czy „Małopolskiego Szlaku Papieskiego”, wiodącego przez Gminę Stryszów na Groń Jana Pawła II. Ponadto publikacja okraszona jest licznymi anegdotami, legendami, żywotami świętych oraz opisami cudownych wydarzeń, a w to wszystko wpleciona jest piękna poezja Beskidów. Niewątpliwie dużym atutem niniejszej publikacji są setki wspaniałych zdjęć zarówno współczesnych, jak i archiwalnych.

4. Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach 1892-1921, opr. Cz. Gil OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2009, ss. 489.

oprawa twarda, format – 24 cm x 17 cm

Książka ta stanowi cenne źródło nie tylko dla dziejów Wadowic, ale także dla najbliższej okolicy. Opracowana przez o. dra hab. Honorata Gila kronika wadowickiego klasztoru karmelitańskiego jest obrazem życia wspólnoty zakonnej, które związane było ściśle z tym, co działo się w mieście i pobliskich miejscowościach. Rozmaite potrzeby związane z codziennym funkcjonowaniem nowo powstałego klasztoru oraz późniejsze wydarzenia zmuszały zakonników do korzystania z pomocy wadowiczan. Z notatek kronikarskich zawartych w niniejszej publikacji można dowiedzieć się, jakim wsparciem duchowym dla lokalnej i okolicznej społeczności były posługa i świadectwo życia m.in.: św. Rafała Kalinowskiego, bł. Alfonsa Mazurka czy sł. Bożego Anzelma Gądka. Publikacja zawiera indeks osobowy oraz indeks miejscowości i nazw geograficznych.

5. T. Graff, Marcin Wadowita – wybawca arianina Fausta Socyna: portret miłosiernego profesora w dobie srebrnego wieku, w: Miłosierdzie. Teoria i praktyka życiowa, red. P. F. Nowakowski, W. Szymborski, Inicjatywa Małopolska im. Króla Władysława Łokietka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 281-295.

oprawa miękka, format – 21 cm x 15 cm

Dwa aspekty miłosierdzia, a więc przebaczający i charytatywny, skłaniają do zastanowienia się nad tym, jak pojmowano je dawniej oraz jak są rozumiane we współczesnej Polsce. Podobnie jak w poprzednich latach, na przykładach innych ważnych pojęć dla państwa i narodu polskiego – rodowodu politycznego Polaków, sprawiedliwości i religijności, postanowiliśmy zaprosić do refleksji naukowej nad tym pojęciem (ze Wstępu).

6. K. Meus, Akta miejskie z lat 1867-1914 jako podstawowa baza źródłowa do dziejów miast galicyjskich z okresu autonomicznego. Analiza przeprowadzona na przykładzie akt gminy miasta Wadowice, w: Ukryte w źródłach. Z warsztatu historyka XIX wieku, red. K. Karolczak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 92-109.

oprawa miękka, format – 25 cm x 14,5 cm

7. A. Nowakowski, Imprezy sprawnościowe dla uczniów jako uzupełnienie szkolnego wychowania fizycznego na przykładzie powiatu wadowickiego, w: Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania wychowania fizycznego w szkole, red. K. Warchoł, Ł. Wojtyczek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Krosno 2009, s. 99-106.

8. A. Nowakowski, „Sokół” w Wadowicach w latach 1918-1949. Zarys dziejów, Grafikon, Wadowice 2009, ss. 134.

Oprawa miękka, format – 21 cm x 15 cm

Publikacja poświęcona historii wadowickiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które w okresie II Rzeczypospolitej znajdowało się w czołówce stowarzyszeń i organizacji Wadowic. W ramach „Sokoła” swoją działalność rozwinęły sekcje m.in.: gimnastyczna, gier zespołowych, strzelecka, łucznicza, tenisa stołowego i ziemnego oraz lekkiej atletyki. Autor ukazał nie tylko aktywność ruchu sokolego, ale oddał także niepowtarzalną atmosferę Wadowic, lat dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły, a tym samym całego pokolenia niepodległej Polski.

Praca zawiera aneksy (m.in. wykaz prezesów „Sokoła”) oraz bogatą bibliografię.

9. M. Porębski, Budownictwo obronne i rezydencjonalne powiatu wadowickiego. Katalog, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Kalwaria Zebrzydowska 2009, ss. 132.

oprawa miękka, format – 23,5 cm x 17 cm

Książka zawiera materiały dotyczące budowli obronnych i rezydencji mieszkalnych począwszy od najstarszych założeń grodowych, a skończywszy na XX-wiecznych dworach i folwarkach. Obiekty te znajdują się w 82 miejscowościach na terenie historycznego i obecnego powiatu wadowickiego. W publikacji przedstawione zostały: grodziska, zamki, dwory i folwarki, dwory obronne oraz pałace. Ponadto można w niej odnaleźć informacje dotyczące obiektów związanych z formami terenowymi, wskazującymi na ich wcześniejsze przeznaczenie obronne oraz domniemane miejsca obronne, które jednakże zostały zweryfikowane negatywnie za pomocą badań archeologicznych. Materiał tekstowy wzbogacony został historycznymi zdjęciami oraz, dla porównania, obecnymi fotografiami opisywanych dworów, zamków i pałaców. Całość uzupełnia literatura przedmiotu.

10. Wadowice. Siedem wieków historii, red. T. Graff, Inicjatywa Małopolska im. Króla Władysława Łokietka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, ss. 221.

oprawa miękka, format – 21 cm x 15 cm

Zbiór rozszerzonych wersji referatów wygłoszonych na konferencji naukowej: „Wadowice. Karola Wojtyły ojczyzna domowa”, która odbyła się w Wadowicach 13 stycznia 2009 r., a także jeden artykuł pokonferencyjny. Tematyka publikacji jest bardzo szeroka i obejmuje: zagadnienia dotyczące dziejów Wadowic i okolic od średniowiecza aż po 1945 r., zagadnienia dotyczące wadowickich garnizonów 56 i 12 pp, historię miejscowego Sądu Obwodowego czy też obraz życia mieszkańców miasteczka po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną. W publikacji można również odnaleźć próbę rekonstrukcji krajobrazu artystycznego Wadowic i okolic w czasach średniowiecznych i nowożytnych. Książka zawiera artykuły autorstwa: Krzysztofa Baczkowskiego, Bożeny Czwojdrak, Jarosława P. Kazubowskiego, Tomasza Graffa, ks. Grzegorza Babiarza, Konrada Meusa, Michała Baczkowskiego, Michała Siwca-Cielebona oraz Krzysztofa Koźbiała. Publikacja zawiera indeks osobowy i geograficzny.

11. Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum, red. M. Witkowski, P. Wyrobiec, Wadowickie Centrum Kultury, Wadowice 2009, ss. 264.

oprawa miękka, format – 21 cm x 15 cm

Publikacja zawiera wypracowania 125 gimnazjalistów i licealistów pisane w październiku 1939 r., kiedy przez kilka tygodni, za zgodą władz okupacyjnych, funkcjonowało wadowickie Gimnazjum. Jest to unikatowa relacja młodych ludzi z pierwszych dni II wojny światowej. Książka opatrzona jest historycznym wstępem napisanym przez dr Teodora Gąsiorowskiego, pracownika krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Prezentowane wspomnienia uczniów opatrzone są przypisami, aby czytelnik mógł się lepiej odnaleźć w historycznych i geograficznych realiach sprzed ponad 70 lat. Dodatkowo publikacja posiada alfabetyczny wykaz autorów wypracowań i kolorowe ilustracje zwycięzców konkursu historyczno-plastycznego pt.: „Moje wrażenia wojenne”, którego organizatorem było Muzeum Miejskie w Wadowicach.

12. Wychowanie fizyczne w okresie reformy edukacyjnej na przykładzie powiatów wadowickiego i suskiego, red. A. Nowakowski, Grafikon, Wadowice 2009, ss. 112.

Oprawa miękka, format – 21 cm x 15 cm

Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób reforma szkolnictwa jest realizowana w poszczególnych szkołach, jakie są determinanty jej wdrażania oraz jakie uwarunkowania pomagają bądź utrudniają wprowadzenie reformy. Artykuły zamieszczone w niniejszej publikacji zostały napisane przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy pracowali bądź pracują w szkołach różnych szczebli dwóch powiatów: wadowickiego i suskiego. Zasięg terytorialny opracowania obejmuje trzy gminy miejskie należące do powiatu wadowickiego (Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice) oraz dwie gminy z powiatu suskiego (Sucha Beskidzka, Zawoja). Książka zawiera artykuły autorstwa: Andrzeja Nowakowskiego, Aleksandry Wiecheć, Krystyny Becker, Pawła Adamka, Janusza Cepcera, Moniki Estal oraz Krzysztofa Koźbiała.

13. J. Zeman, Historia AK 12 pp Ziemi Wadowickiej w ujęciu literackim, SCAL-Bis, Tomice 2009, ss. 112.

oprawa twarda, format – 29,5 cm x 21,5 cm

Autor publikacji Józef Zeman, wieloletni nauczyciel i trener, działacz wadowickiej „Solidarności” internowany w stanie wojennym, dokonał próby zobrazowania dziejów 12 pułku piechoty Ziemi Wadowickiej w sposób literacki. Niniejsza publikacja podzielona jest na 36 rozdziałów opisujących nie tylko historię wadowickiej „dwunastki” przed wybuchem II wojny światowej, ale także dzieje pułku w okresie kampanii wrześniowej, okupacji – jako jednostki AK, jak i powojenne losy jego członków, walczących w podziemiu niepodległościowym. Książka opatrzona jest licznymi fotografiami, zawiera także teksty poetyckie.