Publikacje za rok 2010

1. A. Bogunia – Paczyński, Karol Malczyk – malarz aniołów z Barwałdu, w: Małopolska. Regiony – regionalizmy – Małe Ojczyzny, red. E. Chudziński, t. XII, Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków 2010, ss. 187 -191.

oprawa miękka, format – 24 x 17 cm

Autor przypomina postać pochodzącego z Barwałdu Średniego rysownika i malarza Karola Malczyka (1907-1965), absolwenta wadowickiego gimnazjum (1928 r.) i ilustratora gimnazjalnej „Lutni Szkolnej”, autora polichromii w kościołach w Polsce (Kalwaria Zebrzydowska, Łękawica), na Węgrzech (Budapeszt, Kiskőrős, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Mád) oraz w USA (Detroit).

2. C. Gil OCD, Karmelici Bosi w Wadowicach, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2010, ss. 252.

oprawa miękka, format – 20,5 x 14,5 cm

Drugie, uzupełnione wydanie publikacji poświęconej historii klasztoru OO. Karmelitów w Wadowicach. Książka powstała w oparciu o bogate źródła archiwalne – m.in. kroniki klasztorne. Publikacja zawiera wykaz przełożonych wadowickiego klasztoru od 1892 r., indeks nazwisk oraz bibliografię prac wykorzystanych przez autora.

3. C. Gil OCD, Ojciec Rudolf Warzecha (1919-1999), Oficyna Wydawnicza Grafikon, Wadowice 2010, ss. 56.

oprawa miękka, format – 17 cm

Biografia sługi Bożego O. Rudolfa Warzechy, karmelity bosego, który od 1981 r. pracował w wadowickim klasztorze. Był długoletnim kapelanem szpitala w Wadowicach, ojcem duchownym w Niższym Seminarium oraz spowiednikiem. Jego proces beatyfikacyjny został otwarty 11 stycznia 2011 r. w Krakowie.

4. Józef Herzog, Żołnierz Niepodległości. Wspomnienia i dokumenty, oprac. i red. P. Wywiał, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2010, ss. 731.

oprawa twarda, format – 24 x 17 cm

Obszerna biografia majora Józefa Herzoga (1901-1983), legionisty, żołnierza, oficera wywiadu, więźnia hitlerowskich obozów oraz stalinowskiego więzienia, działacza niepodległościowego. Urodził się w Osieku koło Oświęcimia, ale w 1909 r. jego rodzice przenieśli się do Wadowic, gdzie ojciec – Franciszek prowadził restaurację przy ul. Zatorskiej. Józef Herzog chodził w Wadowicach do szkoły powszechnej i gimnazjum, był także członkiem gimnazjalnej drużyny skautowej. Publikacja składa się z dwóch części: liczącej sześć rozdziałów biografii majora oraz obszernego zbioru wspomnień, dokumentów, urzędowej i rodzinnej korespondencji. Wśród przemówień znajduje się mowa, wygłoszona przez Józefa Herzoga w Wadowicach 15 listopada 1981 r. z okazji odsłonięcia pomnika Poległych Żołnierzy 12 Pułku Piechoty.

Publikacja zawiera indeks osobowy i geograficzny oraz obszerną bibliografię.

5. M. Musiał, Śladami kultury góralskiej w Beskidzie Małym, Drukpress, Andrychów 2010, ss. 96.

oprawa miękka, format – 21 x 15 cm

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów, w których, obok ogólnych informacji o Beskidzie Małym, historyk scharakteryzował osadnictwo wołoskie, pasterstwo oraz architekturę beskidzką („szałasy kamienne”). Podjął także próbę wyznaczenia granic i podziałów etnograficznych Góralszczyzny w Beskidzie Małym. Książka zawiera obszerną bibliografię wykorzystanych przez autora prac.

Zamierzeniem autora było wytyczenie w miarę dokładnych granic etnograficznych na obszarze Beskidu Małego w ich rozwoju historycznym, gdyż [- -] obszar ten nie doczekał się konkretnej publikacji na ten temat, w odróżnieniu od sąsiednich, większych „braci” beskidzkich. (ze „Słowa od autora”)

6. K. Koźbiał, A. Nowakowski, Szkoła w Ponikwi z perspektywy istnienia placówki oświatowej (1885-2010), Grafikon, Wadowice 2010, ss. 192.

oprawa miękka, 20,5 x 14,5 cm

Historia szkoły w Ponikwi z uwzględnieniem dziejów wsi od XVI w. po czasy współczesne. W publikacji autorzy uwzględnili rozwój kultury fizycznej i turystyki w szkole w latach 1945-2009.

Książka jest [- -] okolicznościową publikacją, będącą w pewnym stopniu kontynuacją popularnej monografii autorstwa mieszkańca Ponikwi, Stanisława Książka, zatytułowanej Ponikiew. Śladami naszych przodków 1395-2005. Monograficzny zarys dziejów wsi i jej kolonii, wyd. Ponikiew 2008. (ze „Słowa Wstępnego”)

7. T. Ratajczak, Książki religijne i quasi – religijne z wadowickich oficyn drukarskich (1825-1940), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, ss. 244 .

oprawa twarda, format – 24,5 x 17,5 cm

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza to charakterystyka Wadowic jako ośrodka drukarskiego na przełomie XIX i XX w. i przedstawienie problematyki druków religijnych i quasi – religijnych wydawanych w Wadowicach. Druga część zawiera chronologiczno-alfabetyczny wykaz druków z lat 1825-1940.

Publikacja dr. Ratajczaka została dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wadowickiego Centrum Kultury.

8. M. Siwiec – Cielebon, Vinctis non victis: pokonanym nie zwyciężonym: wadowicka lista katyńska: synowie ziemi wadowickiej i żołnierze garnizonu Wadowice polegli i pomordowani w wyniku agresji sowieckiej 1939-1940 r., Wadowickie Centrum Kultury, Wadowice 2010, ss. 297.

oprawa twarda, format – 24 x 17,5 cm

Publikacja zawiera 250 biogramów żołnierzy i mieszkańców ziemi wadowickiej a także z regionem związanych, którzy zostali zamordowani przez NKWD. Autor poprzedził biogramy przedstawieniem okoliczności i wydarzeń, jakie miały miejsce przed zbrodnią katyńską oraz omówił problemy związane z samym badaniem zbrodni.