Publikacje za rok 2011

1. Druga wojna światowa pod Babią Górą. Księga strat, red. P. Sadowski, K. Słabosz-Palacz, Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Biblioteka Babiogórska t. 3, Kraków-Zawoja 2011, ss. 488.

oprawa miękka, format – 24 x 17 cm

Publikacja zawiera szczegółowy opis strat osobowych, cywilizacyjnych i materialnych jakie w czasie hitlerowskiej okupacji (1939-1945) poniosły gminy Podbabiogórza, w tym gminy powiatu wadowickiego – Mucharz i Stryszów. Opracowanie oparte jest na bogatej bazie źródłowej, obejmującej nie tylko archiwa polskie (państwowe, kościelne, szkolne) ale także amerykańskie (National Archives and Records Administration w Alexandrii (Virginia)) i rosyjskie (Cientralnyj Archiw Ministierstwa Oborony Rossijskoj Fiedieracii w Podolsku) oraz zbiory prywatne.

2. T. Graff, Kultura religijna i intelektualna prowincji małopolskiej w późnym średniowieczu i w początkach doby nowożytnej na przykładzie Wadowic, w: Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku, red. W. Szymborski, J. Kozioł, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011, ss. 207-221.

oprawa miękka, format – 24 x 16,5 cm

Artykuł dr. Tomasza Graffa w publikacji wydanej przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie to próba przedstawienia kultury religijnej i kulturalnej na przykładzie małej społeczności parafialnej jaką na przestrzeni XIV-XVI w. były Wadowice. Autor scharakteryzował rozwój miasta i parafii wadowickiej, koncentrując się przede wszystkim na intelektualnym awansie mieszkańców, datującym się na schyłek XV w. Wadowiczanie już wówczas znajdowali się w gronie fundatorów kościelnych, altarystów, członków bractw religijnych i zakonów (prepozyt Jakub z Wadowic). Zasilali też intelektualne środowisko Krakowa, znajdując się w gronie studentów i akademików Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3. T. Graff, Wadowiczanie w Krakowie. Kariera akademicka i kościelna Marcina Wadowity i jego poprzedników, „Analecta Cracoviensia”, XLIII, 2011, ss. 285-297.

oprawa miękka, format – 23 x 16,5 cm

Autor przedstawił między innymi nieznany portret Marcina Wadowity, znajdujący się w krużgankach klasztoru OO. Karmelitów w Krakowie, którego analiza rzuciła nowe światło na życiorys krakowskiego akademika rodem z Wadowic.

4. K. Koźbiał, A. Nowakowski, Dzieje szkoły w Choczni Dolnej. W stulecie zbudowania szkoły (1911-2011), RS DRUK, Rzeszów 2011, ss. 176.

oprawa miękka, format – 23 x 16,5 cm

Historia placówki oświatowej w Choczni z uwzględnieniem historii wsi od XIV w. po czasy współczesne. Jeden z rozdziałów poświęcony został roli wychowania fizycznego, sportu i turystyki w choczeńskiej szkole.

5. Spacerkiem po Wadowicach. Twórczość Adama Deca, oprac. M.Wojtanek, Oficyna Wydawnicza Grafikon, Wadowice 2011, ss. 224.

oprawa twarda, format – 16 x 23,5 cm

Antologia twórczości Adama Mariana Deca (1934-2010), muzyka poety, autora tekstów, nauczyciela i instruktora muzycznego, założyciela wadowickiej kapeli podwórkowej „Wadowickie chłopaki”.

6. M. Witkowski, Kalendarium życia i pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II, Wadowice 2011, ss. 36.

oprawa miękka, format – 21 x 14,5 cm

Kompendium wiedzy o życiu i działalności bł. Jana Pawła II, ze szczególnym uwzględnieniem Jego młodości w Wadowicach i Jego papieskich wizyt w rodzinnym mieście. Publikacja stanowiła uzupełnienie wystawy „Jan Paweł II – w drodze do świętości”, prezentowanej w 2011 r.

7. J. Zieliński OCD, Serce szeroko otwarte. Życie sługi Bożego ojca Rudolfa Warzechy OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011

oprawa miękka, format – 19,5 x 12,5 cm

Biografia sługi Bożego O. Rudolfa Warzechy (1919 – 1999).

Trudno jest w kilku słowach podsumować osiemdziesięcioletnie życie wyjątkowego człowieka. Ponieważ Bóg patrzy w serce, uznałem, że właśnie na tajemnicy wnętrza trzeba skoncentrować uwagę. Serce streszcza całego człowieka. (Z wstępu autora)