Publikacje za rok 2012

1. C. Gil OCD, Ludzie z wadowickiej Górki, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012, ss. 166.

oprawa miękka, format – 19,5 x 12,5 cm

Publikacja zawiera szesnaście życiorysów zakonników, związanych z klasztorem OO. Karmelitów w Wadowicach na przestrzeni ponad stu lat jego istnienia. Wśród nich znaleźli się m.in. św. Rafał Kalinowski (1835-1907), przeor wadowickiego klasztoru oraz bł. Alfons Maria Mazurek (1891-1944), męczennik II wojny światowej.

2. Z. Jurczak, Wadowiczanie, SCALbis, Wadowice 2012, ss. 178.

oprawa miękka, format – 24 x 17 cm

Chcąc zachować pamięć o ludziach, którzy działali na rzecz miasta, sławili go własną osobowością, przedstawiam ich na tle ulic i kamienic, domów i miejsc ich pracy. (ze wstępu autora).

3. A. Nowakowski, Zarys dziejów szkolnictwa w Ryczowie. W 175-lecie powstania szkoły w Ryczowie (1837-2012), Scal-bis, Rzeszów 2012, ss. 152.

oprawa miękka, format – 21 cm

Historię oświaty w Ryczowie, z uwzględnieniem dziejów wsi i parafii, autor oparł o źródła archiwalne – kroniki, sprawozdania, zasoby Archiwum Państwowego w Katowicach (Oddział w Oświęcimiu) oraz kościelne (w tym zasób archiwum parafialnego w Ryczowie). Źródła wzbogacone zostały o relacje ryczowskich nauczycieli.

W pracy został wysunięty główny problem badawczy. Brzmi on następująco: Jak w warunkach Ryczowa, niewielkiej wsi położonej w zachodniej Małopolsce, nieopodal granic Górnego Śląska, przebiegał rozwój powszechnej oświaty oraz jakie czynniki na przestrzeni ostatnich stuleci stymulowały (ewentualnie hamowały) jej rozwój? (ze Wstępu autora)

4. F. Suknarowski, Kamie, nakładem rodziny Suknarowskich, Wadowice 2012, ss. 50.

oprawa miękka, format – 21x 15 cm

Z okazji 100-lecia urodzin artysty chcieliśmy przedstawić jego inną twórczość – literacką, którą rozpoczął już w latach młodzieńczych. Tematyka wierszy jest różnorodna – od opisów przyrody, wizji obrazów, rzeźb po osobiste uczucia do matki, ukochanej kobiety – żony, siostry… Oprócz wierszy, tomik ten zawiera reprodukcje jego rzeźb, obrazów i drzeworytów.” (ze Wstępu)

5. Janina Barbara Górkiewiczowa. Pisarka z Mucharza, red. K. Wądolny – Tatar, SCALbis, Kraków – Mucharz 2012, ss. 224.

oprawa miękka, format – 24 x 17 cm

Publikacja poświęcona osobie Janiny Barbary Górkiewiczowej (1921-1986), pisarki i nauczycielki oraz jej twórczości, koncentrującej się wokół Mucharza.

Za sprawą pisarstwa Górkiewiczowej i jej szczególnej topofilii – manifestowanej w życiu i dziełach literackich – Mucharz i jego okolice stają się terenem, na którym rozgrywają się powieściowe wydarzenia, skąd pochodzą prototypy postaci literackich, miejscem, które ma swoją historię i kulturę. (ze Wstępu redaktora)

6. Franciszek Suknarowski. Rzeźba, malarstwo, grafika, rysunek, medalierstwo, Wadowickie Centrum Kultury, Wadowice 2012, ss. 111.

oprawa twarda, 30 x 24 cm

Album prezentujący dorobek artystyczny Franciszka Suknarowskiego (1912-1998).

Album ma przybliżyć sylwetkę artysty przede wszystkim tym, którzy jej nie znają i przypomnieć pozostałym Jego bogatą twórczość. Jest przez to pewną mozaiką ukazującą wszystkie aspekty działań artystycznych, zarówno te najbardziej znane rzeźby i obrazy jak również wiersze. (z Noty od wydawcy)

7. D. Wolanin, Anioły mojego dzieciństwa, Nova Sandec, Nowy Sącz 2012, ss. 92.

oprawa miękka, format – 24 x 17 cm

Autobiograficzna książka Doroty Wolanin jest powrotem do miasta jej dzieciństwa.

Wychowałam się na osiedlu Marcina Wadowity. Wspólnie z towarzyszami mojego dzieciństwa brodziliśmy po wodach Choczenki i Małej Rzeczki, wydeptywaliśmy drogi i dróżki, których dzisiaj już nie ma [- -]. Biegaliśmy na Karmel modlić się przy ołtarzu św. Tereski i do kościoła parafialnego [- -]. odwiedzaliśmy park, Czumę, Dzwonek, Księży Las i inne odległe miejsca – wszystkie zamieniając w akcję naszej wielkiej dziecięcej przygody. (z Komentarza autorki)

8. Wypisy z kościelnych akt wizytacyjnych z lat 1595-1877 i inne dokumenty dotyczące parafii i wsi Wysoka, oprac. ks. T. Madoń SAC, Apostolicum, Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, Ząbki 2012, ss. 200.

oprawa twarda, format – 16,5 x 23,5 cm

Publikacja pallotyna ks. Tadeusza Madonia, w latach 1989-1993 rektora Collegium Marianum w Wadowicach, przedstawia dzieje parafii i wsi Wysoka w parciu o bogate źródła pisane (tekst jest częściowo łaciński) oraz zdjęcia i ilustracje. Książka stanowi swego rodzaju dopełnienie pracy ks. Madonia z 2006 r. – Z dziejów parafii i wsi Wysoka.