Publikacje za rok 2023

Pobierz w PDF

download a PDF file

Authors:

Monika Meus

Marcin Witkowski

Muzeum Miejskie w Wadowicach

The Town Museum in Wadowice 

ORCID: click here

e-mail: martomwitkow@gmail.com

Abstract:
 
Publications for 2023
 
List of publications on Wadowice and the surrounding area, which appeared in 2023.
 

Key words: publications, bibliography, monographs

Pages

350-359

Bibliography:

Chrobot A., Pielas J., Majątek ziemski Jana Zebrzydowskiego, miecznika koronnego (1620-1641), jedynego syna i sukcesora Mikołaja, wojewody krakowskiego, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”, 2023, Vol. 29, No. I.

Graff T., Florian Zebrzydowski i jego dobra w Radoczy w księstwie zatorskim, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”, 2023, Vol. 29, No. I.

Grzegorz Giermek. Tak chwila [katalog wystawy], fot. T. Wiecheć, projekt graf. P. Kowalczyk, Wadowice 2023.

Kozłowska T., Starszy brat. Opowieść o życiu Edmunda Wojtyły, Kraków 2022.

Lassota L., Nowakowski A., Miejski Klub Sportowy „Kalwarianka” w Kalwarii Zebrzydowskiej (1923-2023). Przyczynek do Historii sportu w mieście, Kraków -Kalwaria Zebrzydowska 2023.

Malata P., Dzieje dawnych choczeńskich rodów, 2023.

Nowakowski A., Katastrofy i wypadki kolejowe w powiecie wadowickim na tle
rozwoju kolejnictwa w regionie (1884-2022), Tarnów 2023.

Nowakowski A., Leśnica. Zarys historii wioski od XIV wieku po współczesność, Kraków 2023

Nowakowski A., Kolej w Kalwarii Zebrzydowskiej (1888-2023). Z okazji otwarcia linii kolejowej nr 621, czyli łącznicy, 2023.

Nowakowski A., Zarys dziejów kolei w Kalwarii Zebrzydowskiej na tle dziejów kolei galicyjskiej i małopolskiej. W 130-lecie doprowadzenia kolei do Kalwarii (1884-2014), Rzeszów 2014.

Nowakowski A., Zarys dziejów stacji kolejowej w Spytkowicach. Na 140-lecie
(1884-2024) i 125-lecie stacji (1899-2024), Albigowa 2023.

Płonka M., Niedostrzegane skutki fundacji kompleksu kalwaryjskiego Mikołaja Zebrzydowskiego, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”, 2023, Vol. 29, No. I.

Rajman J., Najstarsze kościoły ziemi zatorskiej na tle wykazu parafii dekanatu zatorskiego z lat 1325-1327, „Rocznik Spytkowicki”, 2023, nr 2.

Ratajczak T., Autorki i użytkowniczki. O polskojęzycznych modlitewnikach kobiecych w XIX stuleciu, „Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej”, 66/2022.

Ratajczak T., Elementarz w roli modlitewnika – modlitewnik w roli elementarza (na przykładzie XIX-wiecznych polskojęzycznych świadectw piśmienniczo wydawniczych). Zarys problemu, „Język-Szkoła-Religia”, R. 17.

Ratajczak T., Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Bibliografia R-Ż i uzupełnienia, Warszawa 2023.

„W niefrasobliwym świecie frasobliwych świątków” Wystawa rzeźby ludowej ze zbiorów Kazimierza Mazurka [katalog wystawy], tekst K. Mazurek, projekt graf. P. Kowalczyk, Wadowice 2023.

Wadowice przyjazne rodzinom!, red. Referat Obsługi Ruchu Turystycznego Urząd Miejski w Wadowicach, Wyd. Gmina Wadowice, Wadowice 2022.

Wróbel E. E., Zmienne losy prepozytury szpitalnej w Zebrzydowicach, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”, 2023, Vol. 29, No. I

Wystawa „Wykład o węglu” [katalog wystawy], tekst i fot. P. Olejniczak, projekt graf. Piotr Kowalczyk, Wadowice 2023.