Międzynarodowa Rada Naukowa

Rada Naukowa

prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki

Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”

(ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2343-3696)

prof. dr hab. Henryk Czubała

(ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5743-0392)

doc. dr Marian Mudryj

Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina

dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ

Uniwersytet Zielonogórski

(ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8824-3239 | t.ratajczak@ifp.uz.zgora.pl)

prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek

Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

(email: jaroslav.vencalek@unipo.sk)

prof. dr hab. Alois Woldan

Institut für Slawistik Universität, Wiedeń, Austria

(ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7959-1592 alois.woldan@univie.ac.at)

prof. dr hab. Vadym Zadunaiskyi

Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Ukraina

(ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3971-3895)

dr hab. Zdzisław Zblewski, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii

(ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8440-6304 | zdzislaw.zblewski@uj.edu.pl)

 

Byli członkowie Rady Naukowej

O. dr hab. Honorat Czesław Gil OCD (1934 – 2015)

dr Torsten Lorenz

(ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0961-6026)