Międzynarodowa Rada Naukowa

Rada Naukowa

dr hab. Henryk Czubała

(ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5743-0392)

doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě (Silesian University in Opava), Czechy

(ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2642-0180)

doc. dr Marian Mudryj

Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina

dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ

Uniwersytet Zielonogórski

(ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8824-3239 | t.ratajczak@ifp.uz.zgora.pl)

dr hab. Michał Rogoż, prof. UP

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

(ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8041-0610 I michal.rogoz@up.krakow.pl)

prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek

Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

(jaroslav.vencalek@unipo.sk)

prof. dr hab. Alois Woldan

Institut für Slawistik Universität, Wiedeń, Austria

(ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7959-1592 alois.woldan@univie.ac.at)

dr hab. Vadym Zadunaiskyi, prof. UR

Uniwersytet Rzeszowski

(ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3971-3895)

dr hab. Zdzisław Zblewski, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii

(ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8440-6304 | zdzislaw.zblewski@uj.edu.pl)

 

Byli członkowie Rady Naukowej

prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (2012 – 2021)

O. dr hab. Honorat Czesław Gil OCD (2012 – 2015)

dr Torsten Lorenz (2016 – 2019)