Międzynarodowa Rada Naukowa

Honorowy Przewodniczący Rady Naukowej

mgr Piotr Wyrobiec

pw@wck.wadowice.pl

 

Rada Naukowa

dr hab. Henryk Czubała

ORCID

doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě (Silesian University in Opava), Czechy

ORCID

doc. dr Marian Mudryj

Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina

dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ

Uniwersytet Zielonogórski

ORCID| t.ratajczak@ifp.uz.zgora.pl

dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ORCIDmichal.rogoz@up.krakow.pl

prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek

Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

jaroslav.vencalek@unipo.sk

prof. dr hab. Alois Woldan

Institut für Slawistik Universität, Wiedeń, Austria

ORCID alois.woldan@univie.ac.at

prof. dr hab. Vadym Zadunaiskyi

Ukrains’kyy Katolys’kyy Universytet. Lwów, Ukraina

ORCID

 

Byli członkowie Rady Naukowej

prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (2012 – 2021)

O. dr hab. Honorat Czesław Gil OCD (2012 – zm. 2015)

dr Torsten Lorenz (2016 – 2019)

dr hab. Zdzisław Zblewski, prof. UJ (2012 – 2024)