Recenzenci

ks. prof. dr hab. Andrzej Bruździński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Tomasz Graff (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Krzysztof Koźbiał (Instytut Europeistyki UJ w Krakowie)

dr Paweł Krokosz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

O. dr Maciej Sadowski CSsR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Przemysław Wywiał (Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej UP im. KEN w Krakowie)

prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz

(Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

dr Paweł Dettloff (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)

dr Marcin Gadocha (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

dr Marek Hałaburda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Krzysztof Koźbiał (Instytut Europeistyki UJ w Krakowie)

dr Paweł Krokosz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

prof. dr hab. Józef Kukulak (Instytut Geografii UP im. KEN w Krakowie)

dr Joanna Lubecka (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie)

ks. dr Przemysław Mardyła

dr Piotr Setkiewicz (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)

dr Michał Wojenka (Instytut Archeologii UJ w Krakowie)

dr Przemysław Wywiał (Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej UP im. KEN w Krakowie)

dr Mateusz Wyżga (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz

(Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

dr Paweł Dettloff (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)

dr Tomasz Graff (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

prof. dr hab. Tadeusz Kondracki (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)

dr Krzysztof Koźbiał (Instytut Europeistyki UJ w Krakowie)

dr Paweł Krokosz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Cecylia Kuta (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie)

dr Joanna Lubecka (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie)

dr Andrzej Małysa (Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach)

ks. dr Przemysław Mardyła

dr Wojciech Płosa (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)

prof. dr hab. Jerzy Sperka (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

dr hab. Łukasz T. Sroka , prof. UP (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

dr Marcin Szyma (Instytut Historii Sztuki UJ w Krakowie)

ks. dr hab. Dariusz Tabor CR, prof UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr hab. Marek Walczak (Instytut Historii Sztuki UJ w Krakowie)

dr Przemysław Wywiał (Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej UP im. KEN w Krakowie)

dr Mateusz Wyżga (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

dr Grzegorz Bębnik (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach)

dr Marcin Gadocha (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Instytut Historii UJ w Krakowie)

o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv., prof. UPJP II (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Dawid Golik (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie)

dr Anna Jakimyszyn – Gadocha (Instytut Judaistyki UJ w Krakowie)

dr hab. Tomasz Kargol (Instytut Historii UJ w Krakowie)

dr hab. Grzegorz M. Kowalski (Instytut Historii Prawa UJ w Krakowie)

dr Joanna Lubecka (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie)

dr hab. Janusz Mierzwa (Instytut Historii UJ w Krakowie)

o. dr Maciej Sadowski CSsR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr hab. Łukasz T. Sroka , prof. UP (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

dr Przemysław Wywiał (Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej UP im. KEN w Krakowie)

dr Mateusz Wyżga (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

dr Maciej Zakrzewski (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie)

prof. dr hab. Michał Baczkowski (Instytut Historii UJ w Krakowie)

dr Marcin Gadocha (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv., prof. UPJP II (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr hab. Tomasz Kargol (Instytut Historii UJ w Krakowie)

dr hab. Krzysztof Koźbiał (Instytut Europeistyki UJ w Krakowie)

dr Paweł Krokosz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Cecylia Kuta (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie)

dr hab. Krystyna Latawiec, prof. UP (Instytut Filologii Polskiej UP im. KEN w Krakowie)

dr Joanna Lubecka (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie)

dr hab. Patryk Pleskot, prof. PWSZ (Instytut Nauk Politycznych PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu,(Instytut Pamięci Narodowej Oddział w  Warszawie)

prof. dr hab. Włodzimierz Próchnicki (Katedra Teorii Literatury UJ w Krakowie)

o. dr Maciej Sadowski CSsR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr hab. Łukasz T. Sroka , prof. UP (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

dr Michał Wenklar (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie)

dr Przemysław Wywiał (Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej UP im. KEN w Krakowie)

dr hab. Jan Jacek Bruski (Instytut Historii UJ w Krakowie)

ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Dariusz Brykała (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk)

dr Tomasz Graff (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr hab. Józef Kałużny (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr hab. Tomasz Kargol (Instytut Historii UJ w Krakowie)

dr hab. Krzysztof Koźbiał (Instytut Europeistyki UJ w Krakowie)

dr hab. Maciej Krotofil (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Krystyna Latawiec, prof. UP (Instytut Filologii Polskiej UP im. KEN w Krakowie)

dr hab. Filip Musiał, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie; Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie)

dr hab. Patryk Pleskot, prof. PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu; Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)

dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UKW (Zakład Geografii Fizycznej i Kształtowania Krajobrazu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

dr hab. Włodzimierz Próchnicki, prof. UJ (Katedra Teorii Literatury UJ w Krakowie)

o. dr Maciej Sadowski CSsR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w Krakowie)

dr hab. Andrzej Synowiec (Instytut Historii UJ w Krakowie)

ks. prof. dr hab. Jacek Urban (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w Krakowie)

dr hab. Jan Jacek Bruski (Instytut Historii UJ w Krakowie)

dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

dr Sławomir Dryja (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Łukasz Janeczek (Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego)

dr hab. Tomasz Kargol (Instytut Historii UJ w Krakowie)

dr Krzysztof Kloc (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

dr hab. Krzysztof Koźbiał (Instytut Europeistyki UJ w Krakowie)

dr Grzegorz Kulka (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

dr hab. Janusz Mierzwa (Instytut Historii UJ w Krakowie)

dr hab. Lucyna Rotter (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Kamil Ruszała (Instytut Historii UJ w Krakowie)

dr hab. Miłosz Skrzypek (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

dr Przemysław Wywiał (Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej UP im. KEN w Krakowie)

dr Dorota Żurek (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

dr hab. Tomasz Graff (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Alicja Jarkowska-Natkaniec (Instytut Historii UJ w Krakowie)

dr Krzysztof Kloc (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

dr Cecylia Kuta (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie)

dr Łucja Marek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie)

dr Mirosław Natanek (Instytut Europeistyki UJ w Krakowie)

dr Tomasz Ratajczak (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego)

dr Arkadiusz Więch (Instytut Historii UJ w Krakowie)

dr Przemysław Wywiał (Instytut Nauk o Bezpieczeństwa UP im. KEN w Krakowie)

dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR (Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego)